Oikistreeni Aineisto

 • Oikeustieteen peruskäsitteet
 • +10 aineistopohjaista monivalintatehtävää
 • +6 aineistopohjaista oikeustapaustehtävää
 • +2 muita aineistopohjaisia tehtävätyyppejä

 • 6 kuukauden henkilökohtainen lisenssi
 • Voit aktivoida kurssin heti tilauksen jälkeen
 • Tehtäväkurssi, joka koostuu useista tehtävistä, analyysivideoista, mallivastauksista ja itsearvioinneista.
 • Vuoden 2021–2022 valmistavan Oikistreeni-kurssin arvostelujen keskiarvo 4,5/5,0 tähteä.
 • Opettajana kokenut pääsykoevalmentaja Niko Puranen (OTM)

59,95  sis. alv 24 %

Varasto loppu

Opi löytämään vastausrutiini, jolla voit vastata valintakoetehtäviin nopeammin ja varmemmin

Oikeustieteellisiä vastauksia oppii laatimaan parhaiten tekemällä paljon harjoituksia. Vastaamista on harjoiteltava toistuvasti ja säännöllisesti, jotta vastaamisesta voi tulla rutiinia. Mitä enemmän harjoittelet, sitä varmemmaksi vastaajaksi tulet.

Oikistreenin Aineisto -valmennuskurssi tarjoaa johdatuksen oikeustieteen perusteisiin ja peruskäsitteistöön yleisempien oikeudenalojen osalta.

Kurssi koostuu kirjallisista opastuksista, harjoitustehtävistä, mallivastauksista sekä itsearvioinneista.

 • Opit erottamaan oikeusnormin muista normeista ja normilauseesta.
 • Ymmärrät, mitä tehtäviä lainopilla on.
 • Miksi säännös ei ole sama asia kuin sääntö?
 • Mitä eroa on lakikirjalla ja säädöskokoelmalla?
 • Voiko sopimusehto syrjäyttää lain säännöksen?

Johdatus oikeustieteen peruskäsitteisiin

Ennen tehtävien tekemistä kurssi tarjoaa johdatuksen peruskäsitteisiin, joiden hallinta auttaa tekemään tehtäviä.

Juridiikan perusteissa käydään läpi keskeisempiä oikeustieteen teorioita ja käsitteitä oikeissa käyttöyhteyksissä.

Juridiikan perusteet toistuvat tyypillisesti pääsykoekirjoissa, joten perusteiden hallinta auttaa sinua ymmärtämään valintakoekirjoja nopeammin.

✓ Keskeisimmät juridiset teoriat sekä juridisten käsitteiden merkitys havainnollistettuna ja tiivistettynä

Aineistomonivalinnat 

Monivalintatehtävien treenaaminen on tärkeää, koska ensimmäinen osa valintakokeesta koostuu monivalinnoista. Ensimmäisestä osasta jatkoon pääseminen on ehtona sille, että hakijan koko koevastaus tarkistetaan.

Monivalintatehtävissä onnistuminen edellyttää 1) oikean vastauksen tunnistamista ja 2) kysymyksen logiikan ymmärtämistä.

Yleinen hakijoiden tekemä virhe on harjoitella vain oikean vastauksen tunnistamiseen perustuvilla monivalinnoilla, joissa ei selitetä sitä logiikkaa, jolla oikeaan vastaukseen on päädytty.

Pelkästään oikean vastauksen tunnistamista harjoittavat monivalinnat tunnistaa siitä, että oikea vastaus on selitetty suppeasti.

Monivalintatehtävien selitykset saattavat suppeimmillaan olla sellaisia, että niihin on merkitty vain oikea vastausvaihtoehto sekä sivunumerolla viittaus kirjaan. Joskus oikea vastaus on voitu selittää muutamalla sanalla kertomatta, miten ratkaisu on pääteltävissä.

Suppeat monivalintatehtävien selitykset auttavat tunnistamaan oikeita vastauksia siinä muodossa kuin kysymykset on esitetty. Jos valintakokeessa esitetään samasta kohdasta toisella logiikalla kysymys, on suuri riski, että vastaa kysymykseen väärällä logiikalla.

Monivalintoihin ei tulisi valmistautua pänttäämällä oikeita vastauksia harjoitustehtäviin. Sen sijaan tulisi pyrkiä sisäistämään kysymyksen logiikka ja ymmärtämään, miksi mikäkin vastaus on oikea.

Kysymyksen logiikan ymmärtäminen on tärkeää, koska logiikkaa muuttamalla samasta kohdasta saa tehtyä kymmeniä erilaisia kysymyksiä.

Monivalintatehtävien harjoittelussa tulisi painottaa sitä, että ymmärtää kysymyksessä käytetyn logiikan. Millä perusteella väärä vastaus on väärä ja oikea vastaus oikea?

Viime vuosina yksi neljästä monivalintatehtävästä on ollut aineistotehtävä. Aineistopohjaisiin monivalintoihin vastaamista voit alkaa opetella jo ennen valintakoemateriaalin ilmestymistä tämän kurssin tehtävillä.

Valintakokeessa aineistotehtävän haastavuus on vaihdellut merkittävästi. Vuonna 2021 aineistotehtävä oli erittäin vaikea, mutta puolestaan vuoden 2022 aineistomonivalinta oli suhteellisen helppo, jos aineistomonivalintoihin vaadittava vastaustekniikka oli hallussa.

Tämän kurssin monivalintatehtävät sisältävät kattavat selitykset, jotta pystyt ymmärtämään, millaisen päättelyketjun kautta oikeaan vastaukseen on päädytty. Tällaiset tehtävät auttavat sinua treenaamaan paitsi oikean vastauksen tunnistamista niin myös kysymyksen logiikan ymmärtämistä.

Kurssilla monivalintatehtävissä käytetään valintakoetta vastaavaa pistetystä, jossa vääristä vastauksista saa miinuspisteen. Tällaiseen pisteytysmalliin kannattaa totutella jo ennen valintakoetta, jotta oppii sen, miten arvaaminen ei kannata.

✓ Kysymyksen logiikan selittävät selitykset

✓ Tehtävissä on 10 kysymystä tai 10 pisteytettyä kohtaa.

Kirjalliset aineistotehtävät

Oikeustieteelliseen valintakokeen toinen osio sisältää kirjallisia tehtäviä. Kirjallisissa tehtäviin vastaamisessa korostuu vastaustekniikka.

Kirjalliset tehtävät voivat olla esseitä, käsitteen selityksiä, oikeustapauksia, aineistotehtäviä tai soveltavia kirjallisia tehtäviä. Kirjallisissa tehtävissä on tärkeää olla riittävän täsmällinen.

Kirjallisilla aineistotehtävillä voi aloittaa vastaustekniikan harjoittelemisen jo ennen valintakoekirjojen ilmestymistä. Aineisto tehtäviä tekemällä opit, miten oikeustapaukseen tulee vastata ja esseen rakenteen perusteet.

Harjoitusvaiheessa on tärkeää itsearvioida omia kirjallisia vastauksia. Itsearvioinnin avulla voit oppia ymmärtämään, millaisista asioista voit saada pisteitä.

Tällä kurssilla tukena on itsearviointityökalu, jonka avulla tehtävät voi pisteyttää kohta kohdalta. Itsearvioinnin tukena on pisteytysohje ja mallivastaus. Näiden avulla tehtävät voit arvioida itsenäisesti.

✓ Mallivastaus

✓ Jokaisessa tehtävässä 10 pisteytettyä kohtaa.

✓ Pisteytysmalli & itsearviointityökalu

✓ Analyysivideot kolmesta tehtävästä

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi luennon sisällön yhteenvedon ja linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kuulut ilmoittautumisesta alkaen oikikseen hakijoiden sisäpiiriin.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi alkaa 7.1.2023, jolloin toimitamme ensimmäisen johdantovideon. Jos ilmoittaudut vasta tämän jälkeen Lähtölaukaus-kurssille, saat ensimmäisen videon noin vuorokauden kuluttua ja seuraavat miniluennot 14 päivän sisällä liittymisestä.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

 1. Johdanto (julkaistaan 7.1.2023)
 2. Lukutekniikka (julkaistaan 11.1.2023)
 3. Vastaustekniikka (julkaistaan 16.1.2023)
 4. Fiksumpi tapa treenata (julkaistaan 20.1.2023)

Esimerkkitehtävä toimitetaan vastaustekniikkaa käsittelevän videon yhteydessä. Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 1.11.2022