Huippuluokan verkko-opetusta

Oikeustiede.comin tavoite on antaa viiden tähden valmennusta kohtuulliseen hintaan. Valmennuksessa hyödynnetään tehokkaasti verkko-oppimisen mahdollisuuksia.

Opetus

Oikeustiede.comin valmennuskurssit on suunniteltu alusta lähtien 100 %:sti verkkokursseiksi. Opetusmetodeissa on hyödynnetty nykyaikaisen oppimisalustan tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen tukena.

Oikeustieteellisen valintakoekirjat on kirjoitettu sekaviksi, jotta ne tuottaisivat lukijalle haasteita. Monimutkaisia oikeustieteellisiä teorioita saatetaan kirjoissa sivuta, mutta niiden osaamista ei edellytetä. Tällaiset pintapuoliset maininnat voivat herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Valintakoekirjoja opeteltaessa on keskeistä, ettei mihinkään yksittäiseen asiaan takerru liikaa. Valintakokeessa kysytään valintakoekirjojen asioita. Kirjojen ulkopuolisesta tiedossa ei ole merkittävää hyötyä valintakokeessa, vaikka joskus kysymykset tuntuvat venyvän valintakoekirjallisuuden ulkopuolelle.

Valintakoekirjallisuutta opettavalle juristille valintakoekirjallisuuden opettamisesta ei tee vaikeaksi kirjan asiasisältö, vaan valintakoekirjallisuuden mukainen opetus.

Juristille on paljon helpompaa opettaa yksityisoikeudesta yleisellä tasolla kuin valintakoekirjoittajan näkemyksiä yksityisoikeudesta.

Oikeustiede.com tavoite on, että valmennuskursin opetus on valintakoekirjallisuuden mukaista. Jossain tilanteissa voi olla esittää esimerkkejä tai pohjustusta kirjan ulkopuolelta, mutta vain tarkoin harkituissa tilanteissa.