Tietosuojaseloste

Oikeustiede.com – Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä
Lekantti Oy
Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki
Finland
Y-tunnus: 3108056-8

Yhteyshenkilö

Niko Puranen
0400864825
[email protected]

Rekisterin nimi

Rekisterin nimi

Oikeustiede.comin asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisteröidyt

Oikeustiede.com asiakkaat
Jos olet tilannut tuotteita tai palveluita Oikeustiede.com verkkopalvelusta, olet rekisteröity asiakkaana palveluun.

Sähköpostilistan tilaaja

Jos olet tilannut Oikeustiede.comin uutiskirjeen tai oppaan sähköpostiin, olet rekisteröity sähköpostilistan tilaajana palveluun.

Sivustolla vierailija

Jos vierailet sivuillamme, saatamme tallentaa sinusta seurantatietoja ja evästeitä laitteellesi.

Mitkä ovat sinun tehtäväsi tietosuojan toteuttamiseksi?

Lue tämä tietosuojaseloste
Tässä selosteessa kerromme, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Varmista oikeus käsitellä muiden henkilötietoja
Jos annat meille muiden ihmisten henkilötietoja, huolehdi, että sinulla on oikeus valtuuttaa meidät käsittelemään antamiasi henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mistä ja miten keräämme tietoja?

Rekisteröidyltä itseltään
Keräämme tietoja, joita rekisteröity on itse antanut.

Järjestelmämme havainnoinut
Keräämme tietoja, joita järjestelmämme on automaattisesti havainnoinut.

Luotettavista rekistereistä
Keräämme tietoja myös viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta, luottotietorekistereistä ja vastaavilta luotettavilta palveluntarjoajilta.


Miten keräämme tietoja?
Tietojen kerääminen ja päivittäminen voi tapahtua joko automaattisesti tai manuaalisesti.

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojen pääasiallinen käsittelyperuste:

Sopimusperuste

Asiakassuhteessa ja ennen asiakassuhteen muodostamista henkilötietojen käsittelyn perusteena on pääsääntöisesti sopimus.

Muut henkilötietojen käsittelyperusteet:

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisteröidyn suostumus

Minkälaisia henkilötietoja keräämme?

Yhteystiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaalisen median käyttäjätunnukset

Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot:
Tiedot menneistä, voimassa olevista ja tulevista sopimuksista ja tilauksista. Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, lokitiedot ja muiden yhteydenottojen tiedot. Asiakkaan maksutiedot ja muut asiakkaan järjestelmiin tallentamat tiedot.
Palveluiden kieli.
Harjoitusdata.
Takuupalautukseen liittyvä data.
Itsearvioinnit.
Palautteet ja arvostelut.
Kysymykset ja kommentit.

Tekniset tunnistustiedot:
IP-osoite, laitteen ID.

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset?

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:


Kirjanpito


Suoramarkkinointi


Asiakassuhteen ylläpito


Palvelun toteuttaminen

Mitkä ovat henkilötietojen säilytysajat?

Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot.
Näitä tietoja säilytetään kuusi (6) vuotta viimeksi suoritetun kurssin päättymisestä.

Suoramarkkinointi tarkoitukseen kerätyt tiedot
Tiedot poistetaan välittömästi rekisteröidyn poistamispyynnön jälkeen.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Mikäli havaitset tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot.

Vastustamisoikeus

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto

Voit koska tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Merkitsemme kiellon rekisteriimme, jotta se pystymme varmistamaan kiellon noudattamisen.

Poisto-oikeus – “oikeus tulla unohdetuksi”

Voit pyytää tietojesi poistamista siltä osin kuin tietojen käsittely ei ole tarpeen. Kaikkia tietoja ei ole välttämättä mahdollista poistaa, jos meillä rekisterinpitäjänä on lakisääteinen tai muu oikeus tietojen käsittelyyn. Ilmoitamme sinulle poistamispyynnön jälkeen tietojen poistosta tai perustellun syyn sille, miksi tietoja ei ole voitu poistaa.

Emme voi poistaa esimerkiksi kirjanpitoaineistoon liittyviä tietoja ennen lakisääteisen määräajan kulumista umpeen.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyperuste on ainoastaan suostumus, on sinulla mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus siirtää henkilötiedot toiseen järjestelmään

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettävässä muodossa, mikäli se on kohtuudella mahdollista. Tämä oikeus koskee ainoastaan henkilötietoja, joita käsitellään automaattisella tietojen käsittelyllä.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos koet meidän rikkovan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietoja käsitellessämme.

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  tietosuoja.fi/yhteystiedot

Miten säännönmukaiset tietojen luovutukset on toteutettu?

Tietosuojalainsäädännön noudattaminen varmistettu
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen siirto
Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ketkä henkilötietojasi käsittelee?

Luottamuksellinen käsittely
Käsittelemme kaikkia henkilötietojasi luottamuksella. Henkilötietoja käsittelevät ovat sitoutuneet salassapitosopimuksin pitämään tiedot luottamuksellisena.

Käsittelijät
Henkilötietojasi käsittelee Lekantin työntekijöiden lisäksi mahdollisesti ulkoistetut kolmannet osapuolet. Olemme sopimusjärjestelyin turvanneet henkilötietojen tietosuojalainsäädännön mukaisen käsittelyn.

Käsittelyn laajuus
Tietoja käsitellään vain siinä laajuudessa, jossa tietojen käsittely on tarpeen.

Käytetäänkö henkilötietojasi automaattiseen päätöksenteko ja profilointiin?

Profilointi

Jos osallistut kurssille, henkilötietojasi käytetään profilointiin. Profiloinnin tarkoitus on analysoida oppimista. Verkkokurssi perustuu yksilölliseen optimointiin, jonka takia on välttämätön tallentaa profilointiin liittyviä tietoja järjestelmään.

Kurssi tekee automatisoituja arviointeja oppimisesta ja auttaa seuraamaan edistymistäsi. Profilointi tietoja käsitellään oppimisen seurantaan liittyen.

Verkkoalusta voi tehdä tulosten perusteella automatisoidusti yksilöllisiä ehdotuksia.

Miten henkilötietosi on suojattu?

Tiedot kerätään vahvasti suojattuihin tietokantoihin
Tietokannat ovat suojattu salasanoin, palomuurilla ja muilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Tietokannat sijaitsevat lukituista tiloissa
Tietokannat sijaitsevat yhteistyökumppaneidemme lukituissa tiloissa.

Vain nimetyillä henkilöillä on pääsy tietoihin
Tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnus ja salasana.

Miten saat tietää muutoksista?

Tietosuojaselosteen päivitykset
Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Ajantasainen tietosuojaseloste
Ajantasainen tietosuojaseloste on saatavissa verkkosivuillamme. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, että pysyt tietoisena mahdollisista muutoksista.

Merkittävät muutokset
Tiedotamme merkittävistä muutoksista myös sähköpostilla.

Evästeet

Katso lisätietoa evästeistä
Tietoa evästeistä on koottu erilliselle sivulle. Katso tästä tietoa evästeistä.

Oikeustiede.com tietosuojakäytäntö

Hyvä vierailija, arvostamme yksityisyyttäsi, joten meille on ensiarvoisen tärkeää huolehtia henkilötietojesi suojasta. Koska arvostamme myös aikaasi, haluamme tarjota keskeiset tietosuojakäytäntöömme liittyvät asiat tiivistettynä.

Rekisterinpitäjä

Lekantti Oy
Eteläesplanadi 2
00130 Helsinki
Finland
Y-tunnus: 3108056-8

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa

Keräämämme henkilötiedot

  • Yhteystiedot
  • Maksutiedot
  • Henkilötunnus (vain, jos 1. teet luottosopimuksen tai 2. teet juridisen toimeksiannon)
  • Palveluiden käyttö- ja lokitiedot sekä historia
  • Kohdennettuun tunnistukseen käytetty tieto ja tunnisteet
  • Tunnistustiedot
  • Kurssidata
  • Muut käyttäjän luovuttamat tiedot

Tutustu oikeuksiisi

Kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietoja

Henkilötietojen käyttötarkoitukset