Valmennuskurssi oikeustieteelliseen 2022

Paljon haluat antaa etumatkaa niille hakijoille, jotka treenaavat jo nyt treenausmenetelmällä? Valmennukseen ehtii vielä mukaan, mutta kello käy koko ajan. Motivoituneimmat hakijat ovat tehneet jo kuukausien pohjatyön.

 

Valintakoetreeni on tarkoitettu oikeustieteelliseen hakijalle, joka haluaa sisäistää valintakoekirjat nopeasti ja valmistautua valintakokeeseen tehokkaasti aktiivisilla oppimistavoilla.

-
+
Miten pääsee sisään oikikseen ilman turhia harjoituskierroksia?
Kirjoittaja: Niko Puranen (Juristi, OTM)

Vilfredo Federico Pareto kehitti vuonna 1906 teorian, jonka mukaan 20 prosenttia ponnisteluista tuottaa 80 prosenttia hyödyistä. Tätä 80/20-sääntönä tunnettua teoriaa on sovellettu menestyksekkäästi useilla eri elämänalueilla, joten tuskin kukaan on voinut välttyä kuulemasta jonkinlaista sovellusta Pareto periaatteesta.

Vaikka olemme yleisesti ottaen hyvin tietoisia priorisoinnin tärkeydestä, on usein vaikeaa keskittyä niihin tärkeimpiin asioihin. Syyt siihen ovat monitahoiset.

  1. Emme tiedä, mikä on todella tärkeää.
  2. Olemme kangistuneet vanhoihin kaavoihin ja uskomuksiin.
  3. Mukavuudenhalu saa meidät välttelemään tuottavia tapoja tehdä asioita.
  4. Sosiaalisuus saa meidät etenemään lauman tahtiin.

Ajaudumme helposti tekemään asioita, joiden tuottama hyöty jää vähäiseksi. Saatamme tuntea, että olemme tehneet kaikkemme, vaikka todellisuudessa 80 prosenttia tekemisestämme on ollut varsin tehotonta puuhastelua.

Puhetapamme usein paljastaa, että pidämme kaikenlaista tekemistä samanarvoisina. Keskustellessasi muiden oikeustieteelliseen hakijoiden kanssa, saatat kuulla vertailua lukupäivien pituudesta sekä kirjojen lukukerroista.

Tällainen keskustelu on luonnollista, koska on helpompi mitata luettuja sivumääriä kuin lukemisen laatua.  

Kyseinen keskustelu kertoo kuitenkin siitä, kuinka helppoa on ajatella lukeminen mekaanisena silmien liikuttamisena. Sivuseikaksi jää se, miten suurta aktiivisuutta pään sisällä tapahtuu.

Ryhdy sinäkin kyseenalaistamaan sitä, että kaikki työskentely olisi samanarvoista. Saat parempia tuloksia, kun keskityt tekemään enimmäkseen parhaiten tuloksia tuottavia asioita. Ole enemmän kiinnostunut siitä, että pään sisällä tapahtuu oppimista kuin siitä, miltä valmistautumisesi näyttää ulospäin.

Mikä on todella tärkeää?

Yksi painavimmista syistä kääntyä valmennuskurssin puoleen on eittämättä se, että halutaan apua siihen, kuinka erottaa olennainen sisältö valintakoekirjojen tekstistä.

Kaikki teksti ei ole samanarvoista. Kaikkea ei tarvitse osata samalla tarkkuudella, koska valintakokeessa mitataan erityisesti olennaisten asioiden hallitsemista.

Jos osaa 20 prosenttia kirjojen tekstistä erittäin hyvin, voi saada 80 prosenttia kokeen valintakoekirjoihin pohjautuvista pisteistä. Valintakokeen kysymykset tulevat nimittäin verrattain pieniltä alueilta, vaikkakin suhteellisen tasaisesti eri kirjojen osista.

Yksi suurimmista virheistä, jonka hakijat tekevät, on pyrkimys opetella kaikki asiat samalla tarkkuudella, koska periaatteessa kaikkea voidaan kysyä

Hyvä opettaja voi auttaa erottamaan sisällön, jonka opetteluun kannattaa todennäköisesti keskittyä. Koko aineisto on syytä lukea, mutta opetteluvaiheessa kannattaa painottaa enemmän olennaisia asioita.

Minun suosimani tapa tehdä tämä erottelu on koostaa tekstin avauksia, joissa nostetaan esiin olennainen asia joskus vaikeaselkoistenkin virkerakenteiden sisältä. Johdonmukaisesti käytetyt korostukset auttavat hahmottamaan avainsanoja ja piilotettuja sääntöjä.

Painota opettelussa tekstin olennaisempia asioita. Tekstin avauksista saat apua olennaisten asioiden erottamiseen.

Ymmärrä tekstin merkitys

Valintakoekirjat on kirjoitettu tahallaan vaikeaselkoisiksi. Mihinkään kovin haastaviin teorioihin valintakoekirjoissa ei pureuduta.

Hyvin yksinkertaiset asiat ilmaistaan kirjoissa hyvin monimutkaisella ja usein puutteellisella tavalla. Vaikeus on ikään kuin valettu piiloon tekstin sekaan. Ensimmäisellä lukukerralla teksti voi vaikuttaa jopa suhteellisen selkeältä.

Tekstin syvempi ymmärtäminen voi osoittautua pelkän kirjan ilmaisun perusteella kohtuuttoman vaikeaksi. 

Tätä voi havainnollistaa vuoden 2021 Oikeus ja julkisuus kirjan Jukka Mähösen kirjoittama teksti, jossa sivuilla 107–108 kerrotaan tilinpäätöksen rekisteröinnin määräajan osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa olevan 2 kuukautta tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Myöhemmin sivulla 108 todetaan kuitenkin “Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisen ja rekisteriin ilmoittamisen välinen aika voi olla pitkä, esimerkiksi osakeyhtiössä jopa yli kolme kuukautta.”

Voit lukea kappaleen kokonaisuudessaan täältä (s. 106–109, kappale 3.2). Jos luet tekstin useampaan kertaan läpi, pystytkö ymmärtämään kohdan. Miten tilinpäätöksen vahvistamisen ja rekisteriin ilmoittamisen välinen aika voi olla jopa yli 3 kuukautta, jos tilinpäätös pitää kuitenkin rekisteröidä 2 kuukauden määräajassa vahvistamisesta?

Valintakokeeseen lukiessa on tärkeää, ettei jää jumiin tällaisiin kohtiin. Kaikista käsittämättömät kohdat voi sivuuttaa, mutta kaikkea ei voi. Määräaikojen laskeminen on asia, joka lähtökohtaisesti kannattaa osata.

Jos haluat nähdä selitykseni tähän kohtaan, voit tilata sen sähköpostiin alla olevalla lomakkeella. Yritä ensin kuitenkin itse.

Etene omaan tahtiin

Jos olet nopeaälyinen kaveri, tiedät luultavasti hyvin, kuinka turhauttavaa on edetä lauman tahtiin. Sen on luonnollista, sillä lauman tahti vastaa harvoin omaa tahtiasi. Joudut tahtosi vastaisesti odottamaan, että muut hoksaavat asian, jonka jo hallitset.

Paras neuvoni massaluennoille osallistujille on, että älä jää himmaamaan muiden tahtiin. Vaikka olisit maksanut tuhansia euroja massaluennoille pääsystä, niin joskus on vain taktisesti järkevää jättää luennot väliin ja valmistautua omaan tahtiin.

Tietyllä tavalla se on kiva käydä luennoilla, jonka asian hallitsee. Oikeustieteelliseen valintakokeeseen lukemisessa painottuu kuitenkin asioiden sisäistäminen kokonaan pintapuolisen asioiden hahmottamisen sijaan.

Valintakoetreeni poikkeaa perinteisistä valmennuskursseista siinä, ettei opetusmetodina ole tuntikausia kestäviä massaluentoja. Idea on pikemmin, että valmennuskurssi tukee sinun tahtiisi etenevää oppimista.

Määritä itse oman opiskelusi tahti. Oikeustieteelliseen hakeminen on kilpailu, jossa ei pidä jäädä junnaamaan muiden tahtiin.

Millainen valmennuskurssi Valintakoetreeni on?

Voit valita kolmesta eri laajuisista valmennusohjelmista sinulle sopivimman. Kaikki valmennusohjelmat sisältävät valintakokeeseen ja oikeustieteellisessä opiskeluun valmistavan Oikistreeni-kurssin. 

Kaikkien valmennusohjelmien sisältö

Tekstin avaukset valintakoekirjoista

Tekstin avaukset auttavat erottamaan valintakoekirjojen olennaisimmat asiat, joihin kannattaa keskittyä opettelussa. Tekstin avauksissa olennainen sisältö jäsennellään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja epäselvät kohdat selitetään ymmärrettävästi.

5 kertausvideota

Kertausvideoissa kirjan kokonaisuuksia yhdistetään helpommin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Videoissa pyritään mahdollisimman tiiviiseen ilmaisuun ilman jaarittelua. Tyypillinen kertausvideon kesto on 5–15 minuuttia.

1 harjoituskoe (itsearviointi)

Harjoituskoe vastaa laajuudeltaan ja haastavuustasoltaan valintakoetta. Koe sisältää valintakokeen tapaan kaksi osiota (monivalinnat ja kirjalliset tehtävät). Osa tehtävistä voi pohjautua kokonaan tai osittain kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeen voi suorittaa verkkoalustalla. Koe on tarkoitus tehdä rajatussa ajassa ilman apuvälineitä.
Koeajan päättymisen jälkeen voit tarkastaa tehtävät itsearviointityökalulla. Pääset tämän jälkeen vertaamaan tulostasi muiden kurssilaisten arviointeihin. Voit suorittaa kokeen itse valitsemanasi ajankohtana kokeen julkaisun jälkeen.

10 monivalintatehtävää valintakoekirjoista

Monivalintatehtävissä on 10 pisteytettyä kohtaa, jotka voivat muodostua väittämistä tai asioiden yhdistelystä. Tehtävät valmistavat valintakokeen esikarsivaan monivalintaosioon.

Oikean vastauksen näkee heti kysymyksen vastaamisen jälkeen. Lisäksi monivalintatehtävät sisältävät selostuksen, miten oikeaan vastaukseen on päädytty.

10 kirjallista tehtävää valintakoekirjoista

Kirjalliset tehtävät koostuvat esseistä, oikeustapauksista ja avoimista kysymyksistä. Osa tehtävistä saattaa sisältää myös aineistoa, jota on analysoitava valintakoekirjallisuuden perusteella. Tehtävät perustuvat kuitenkin valintakoekirjallisuuden tietoihin, joten mahdollisen aineiston rooli on täydentävä. Kirjalliset tehtävät valmistavat valintakokeen toiseen osioon.

Kirjalliset tehtävät pystyy itsearvioimaan mallivastauksen ja pisteytysohjeen perusteella.

Astutko kompaan? -visailuohjelma

Kisaile muiden kurssilaisten kanssa valintakoekirjoihin perustuvilla kompakysymyksillä suorassa lähetyksessä.

Lakikoonnos

Kirjojen keskeiset säännökset koottuna yhteen. Säännökset koostetaan lainsäädännön mukaiseen järjestykseen, jolloin eri puolilla kirjaa esitetyt säännökset muodostavat johdonmukaisen ja helpommin omaksuttavan kokonaisuuden.

Havainnollistukset

Opettajan tekemät kaaviot havainnollistavat valintakoekirjojen kokonaisuuksia. Kaavioiden muoto riippuu valintakoekirjojen sisällöstä, mutta aikaisempina vuosina kaaviot ovat olleet aikajanoja, käsitekarttoja ja prosessikaavioita.

Yhteisöllinen tuki

Pääsyoikeus aktiiviseen ja kannustavaan yhteisöön, josta saat tukea ja neuvoja valmistautumiseen. Vuoden 2021 keväällä yhteisössä postattiin satoja kertoja. Yhteisössä voit esimerkiksi kysyä valintakoekirjojen epäselvistä kohdista juristilta.

Super-valmennusohjelma

Toinen harjoituskoe

Saat tuplasti harjoitusta koetilanteeseen.

Henkilökohtainen palaute harjoituskokeista

Saat molemmista harjoituskokeista henkilökohtaisen palautteen.

Lisätehtävät

Käytössäsi ovat kaikki Oikeustiede.comin harjoitustehtävät ilman rajoituksia.

Koko videosisältö

Voit katsella ilman rajoituksia kaikkia Oikeustiede.comin oikeustieteelliseen valintakokeeseen liittyviä videoita.

Kysy suoraan opettajalta

Mahdollisuus esittää kysymyksiä suoraan opettajalle yksityisillä viesteillä.

Henkilökohtainen palaute vastaustekniikasta

Voit lähettää arvosteltavaksi viimeistään 2 viikkoa ennen valintakoekirjojen ilmestymistä Oikistreeni-kurssin harjoitustehtävän.

Mentori-valmennusohjelma

Puhelinpäivystys

Mahdollisuus soittaa opettajan puhelinpäivystykseen päivystysaikoina.

Yksityisopetus vastaustekniikasta 60 min

Niko Purasen pitämä yksityisopetus vastaustekniikasta. Ennen tuntia kannattaa tehdä jo Oikistreeni-kurssin harjoitustehtäviä, koska opetus perustuu sinun vastaustesi kehittämiseen.

Yksityisopetus valmistautumisesta 60 min

Niko Purasen pitämä yksityisopetus valmistautumisesta. Tunnin aikana voidaan keskittyä lukusuunnitelman laadintaan, valmistautumisstrategiaan tai henkiseen valmistautumiseen.

Yksityisopetus valintakoekirjoista 60 min

Niko Purasen pitämä yksityisopetus valintakoekirjoista. Voit esittää ennen tuntia kysymyksiä aiheista, jotka ovat jääneet sinulle epäselviksi. Opetus avaa vaikeimmatkin kohdat ymmärrettävään muotoon.

Tehtävien seuranta

Opettaja seuraa tekemiäsi tehtäviä ja itsearviointeja sekä kommentoi niitä.

Miksi kannattaa osallistua Valintakoetreeniin?

Hinta alkaen: 446,50 €

-
+

Tutustu vastuuopettajaan

Niko Puranen - Valmennuskurssiopettaja

Niko Puranen (OTM)

Valintakoetreeni

PERUSTREENI

446,50 €

SUPERTREENI

739 €

MENTORI

1 134 €

Tekstin avaukset
Kirjalliset tehtävät (10 kpl)
Monivalintatehtävät (10 kpl)
Lisätehtävät
Ensimmäinen harjoituskoe
Itsearviointityökalu
Toinen harjoituskoe
Henkilökohtainen palaute harjoituskokeista
Kertausvideot (5 kpl)
Koko videosisältö
Havainnollistukset (sis. kaaviot)
Kysy & keskustele yhteisössä
Tuutorointi yhteisössä
Astutko kompaan? -visailuohjelma
Yksityisviestit opettajalle
Puhelinpäivystys
Yksityisopetus valintakoekirjoista 60 min
Tehtävien seuranta

Oikistreeni

PERUSTREENI

SUPERTREENI

MENTORI

Aineistomonivalinnat (10 kpl)
Kirjalliset aineistotehtävät (10 kpl)
Vastaustekniikkaluennot
Sisäistämismenetelmä
Henkinen valmistautuminen
Lukusuunnitelma
Kysy & keskustele yhteisössä
Yksityisviestit opettajalle
Henkilökohtainen palaute vastaustekniikasta
Yksityisopetus vastaustekniikasta 60 min
Yksityisopetus valmistautumisesta 60 min
Tehtävien seuranta

PERUSTREENI

446,50 €

SUPERTREENI

739 €

MENTORI

1 134 €

Kurssilainen, 2020
9.7.2020
Read More
Laadukas kurssi itsenäisen opiskelun tueksi. Kurssilla jaetut laajat ja täsmälliset tekstin avaukset jokaisesta valintakoekirjasta auttoivat hahmottamaan vaikeita kohtia ja ymmärtämään yhteyksiä eri asioiden välillä. Laaja tehtäväpankki kertaamisen ja oppimisen tukena oli korvaamaton. Iso peukku myös ennen valintakoekirjojen julkaisua jaetulle materiaalille mm. vastaustekniikasta, tehtävätyypeistä ja ajanhallinnasta. Kaiken kaikkiaan materiaalit olivat laadukkaita ja kysymyksiin sai vastauksen nopeasti. Suosittelen kurssia niille, jotka oppivat parhaiten itse tekemällä, mutta jotka kaipaavat taustavaikuttajaa, johon voi tukeutua tarvittaessa ja siinä määrin kuin itselle tuntuu oikealta.
Kurssilainen, 2020
9.6.2020
Read More
Voin vain suositella kyseistä valmennuskurssia kaikille oikeustieteellisen pääsykokeisiin valmistautuville! Niko on omistautunut, kekseliäs ja ammattitaitoinen kurssinvetäjä. Kurssi on tukenut itseopiskelua toivotulla tavalla, sisältö on laadukasta ja monipuolista.
Kurssilainen, 2020
7.6.2020
Read More
Varmasti paras valmennuskurssi hinta-laatusuhteeltaan. Kurssi ei ainoastaan auta pääsemään oikikseen, vaan myös valmistaa siellä opiskeluun. Opettajan aito kiinnostus välittyi kurssilla. Kurssi sopii hyvin tehokkuuteen tähtäävälle itseopiskelijalle monipuolisen materiaalitarjonnan puolesta.
Kurssilainen, 2020
4.6.2020
Read More
Todella laadukas kurssi, jota on mukautettu vallitsevan tilanteen vuoksi muuttuneihin olosuhteisiin. Kurssi tarjosi kaiken minkä lupasi, ja paljon enemmän. Kysymyksiin on saanut nopeasti kattavat vastaukset. Oppimista on tukenut laajat tekstin avaukset sekä monet harjoitustehtävät. Suosittelen kurssia ehdottomasti oikeustieteelliseen pyrkiville!
Kurssilainen, 2020
1.6.2020
Read More
Hyvin ja huolella tehty valmennus.
Kurssilainen, 2020
1.6.2020
Read More
Todella tehokas ja ajankäytöllisesti hyvä kurssi! Monenlaista sisältöä vastaustekniikkaa hiovista tehtävistä valintakoekirjoja avaavaan materiaaliin. Voin suositella kurssia erityisesti kaikille, jotka haluavat erinomaiset työkalut tukemaan itsenäistä opiskelua.
Kurssilainen, 2020
31.5.2020
Read More
Kurssi tuki hyvin pääsykokeisiin valmistautumista, sillä tehtäviä ilmestyi luku-urakan aikana monipuolisesti. Erilaiset videot, materiaalit ja tekstin avaukset auttoivat tiedon sisäistämisessä. Kurssilla painotettiin opiskelu- ja vastaustekniikoiden lisäksi myös mentaalista valmistautumista, mistä tulikin itselleni yksi tärkeimpiä osatekijöitä lukemisen aikana.
Kurssilainen, 2020
31.5.2020
Read More
Hyvä kurssi, mielestäni todella monipuolinen, vaikea verrata muihin kun ei kokemusta. Kaikki riittävät eväät kyllä tarjottiin, ja tekstin avauksista iso plussa.
Kurssilainen, 2020
31.5.2020
Read More
Mielestäni kurssi on ollut todella hyvä ja kurssilla on ollut monipuolinen. Tehtävät olivat hyviä.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2020
Read More
Tosi hyvä ja laadukas kurssi, joka soveltuu erityisesti sellaiselle henkilölle jolla itsenäinen opiskelu sujuu hyvin.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Kurssi oli hyödyllinen. Etenkin tehtävät olivat hyviä kerratessa ja niiden tarkastaminen itse oli opettavaista.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Kurssi oli ehdottomasti erittäin hyödyllinen! Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja haastoivat ajattelemaan ja huomioimaan pääsykoekirjoista sellaisiakin asioita ja näkökulmia, joita ei olisi ehkä muuten hoksannut ajatella. Kurssi soveltuu hyvin hakijalle, joka haluaa pelkä lukemisen lisäksi päästä testaamaan osaamistaan erilaisilla tehtävillä ja harjoittelemaan vastaustekniikkaa. Tehtävät toimivat sekä kertauksena kirjoista sekä vastausteknisinä harjoituksina. Itse sain kurssista lisää motivaatiota lukemiseen. Lisäksi koin hyödylliseksi kysymysten esittämisen mahdollisuuden sekä kirjoista tehdyt avaustekstit, jotka myös auttoivat paljon pääsykoekirjojen hahmottamisvaiheessa.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Vaikea antaa tähtiä kun en ole käynyt muilla kursseilla. Oikeustiede.com on kuitenkin suht. edullinen ja ainakin minulle ollut joka pennin arvoinen. Vastaustekniikan opetteluun olen saanut tosi hyvät eväät. Enemmän sisältöä voisi olla opiskelu- ja kertaustekniikoista ja -taktiikoista.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Vaikea antaa tähtiä kun en ole käynyt muilla kursseilla. Oikeustiede.com on kuitenkin suht. edullinen ja ainakin minulle ollut joka pennin arvoinen. Vastaustekniikan opetteluun olen saanut tosi hyvät eväät. Enemmän sisältöä voisi olla opiskelu- ja kertaustekniikoista ja -taktiikoista.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
23.5.2021
Read More
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
24.5.2021
Read More
Kokonaisuudessaan erinomainen kurssi, joka tarjosi varmasti markkinoiden parhaan hinta-laatu suhteen. Eli jos valmennuskurssiin ei ole varaa/halukkuutta laittaa lähemmäs 1000e tai yli, saa tältä kurssilta painettujen pääsykoekirjojen hinnalla hyvät eväät oikiksen pääsykokeisiin. Plussat: +Opettavaiset ja oivaltavat harjoitustehtävät, jotka vastaavat haastavuudeltaan ja laadultaan pääsykokeessa nähtyjä +tekstin avaukset, jotka auttavat sisäistämään hankalia kohtia ja yhdistelemään eri puolilla kirjaa käsiteltyjä teemoja +Ylipäänsä runsas ja hyödyllinen sisältö kertaamisen tueksi +Motivoitunut kurssin vetäjä joka tuntuu olevan tavoitettavissa kellon ympäri +Kurssin vetäjällä on myös näkemys tehokkaasta tavasta opiskella eli kurssilla keskitytään olennaiseen Miinukset: -Ajoittaiset tekniset ongelmat/haasteet live-striimeissä ja kurssialustalla -Kurssilla todella on vain yksi opettaja, jolloin kaikki materiaalit ovat hänen näkemyksiään olennaisista asioista -Kurssiin ei juuri sisälly henkilökohtaista palautetta tai ohjausta eli se soveltuu parhaiten itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle, joka osaa ohjata omaa oppimistaan, eikä tarvitse jatkuvaa tsemppaamista
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
24.5.2021
Read More
Täydellinen valinta valmennuskurssiks ihmiselle, joka ei halua perus luentoja, vaan kannustusta itsenäiseen ja oma aloitteiseen oppimiseen! Ehdottomasti jatkoon!
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
25.5.2021
Read More
Kurssi oli kyllä hyödyllinen. Tekstin avaukset ja lakikoonnokset olivat korvaamaton apu lukiessa. Pelkkää plussaa valmentajasta! Voin suositella jokaiselle tätä kurssia. Hinta-laatusuhde on kohdillaan.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
26.5.2021
Read More
Parasta kurssissa on ehdottomasti tehtävät, jotka valintakokeen tapaan testaavat nippelitietoa, mutta myös tiettyä asiaa/kokonaisuutta. Sinun tekemät tekstin avaukset auttoivat kirjojen sisäistämisessä, välillä sitten kirjaa lukiessa tuli deja vu -tunne, että näinhän tämä asia menee.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
27.5.2021
Read More
Erinoimainen ja monipuolinen kurssi, tehtävät olivan mukavan haastavia, sen vuoksi pääsykokeiden kirjaan pohjautuvat tehtävät eivät olleet ylitsepääsemättömän vaikeita. Valmennuskurssilla vastuutetaan osallistujia sopivasti oppimaan ja tajuamaan itse asioita, mutta samalla saa myös tukea muilta ja Nikolta. Voin suositella lämpimästi tätä valmennuskurssia.
Kurssilainen, Valintakoetreeni 2021
30.5.2021
Read More
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
23.4.2021
Read More
Hyviä vinkkejä lukutekniikan kehitykseen.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
24.4.2021
Read More
Oikistreeni oli hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Kurssimateriaali oli kattavaa ja tehtävien itsearviointi tuki asian oppimista. Hintaansa nähden kurssin anti yllätti positiivisesti.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
25.4.2021
Read More
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
26.5.2021
Read More
Kurssi evästi mainiosti omia puutteellisia ja vanhoja opiskelutyylejä sekä opetti minulle perinpohjaisesti vastaustekniikan pääpirteet. Käytännön opiskelu tehtävien avulla osoittautui hyvin tehokkaaksi menetelmäksi omaksua esitellyt menetelmät pääsykokeessa, minkä takia koin varmuutta varsinaisessa kokeessa. Myös yliopisto-opintoja ajatellen kurssi on erittäin hyvä hintaansa nähden.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
31.5.2021
Read More
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
8.7.2021
Read More
Kurssi sopii erinomaisesti kaikille motivoituneille oikikseen hakijoille. Lukuaika on kuitenkin hyvin rajallinen, eikä luentojen seuraaminen ole kovinkaan tehokasta ajankäyttöä. Tällä kurssilla pääsi tekemään paljon haastavia tehtäviä, jonka jälkeen itse pääsykoe tuntui helpolta.
Kurssilainen, Oikistreeni 2021
16.7.2021
Read More
Kurssilla sain hyvän pohjan oikeustieteellisten kysymysten ymmärtämiseen ja vastausten rakentamiseen. Aluksi opetettiin, miten tehtäviin olisi hyvä vastata ja sen jälkeen taitoa pääsi harjoittelemaan konkreettisesti. Oikistreeni auttoi myös siihen, että valintakoekirjojen ilmestyessä pääsin heti kiinni asiaan eikä aikaa enää mennyt paljoakaan vastaustekniikan hiomiseen. Itselleni ainakin oli erittäin hyödyllinen kurssi!
Previous
Next

Kysymyksiä & vastauksia

Oikeustieteelliseen hakeminen on yksi elämäsi tärkeimmistä päätöksistä, joten on luonnollista, että erilaisia kysymyksiä puskee päähän. Kysymyksiä ei tarvitse kuitenkaan jäädä vatvomaan omassa päässään. Kuulen mielelläni, millaisia kysymyksiä päässäsi liikkuu.

Jos juttelet mieluummin puhelimessa, voit soittaa minulle 0400 86 48 25. WhatsApp toimii samassa numerossa. Löydät minut myös Facebookista, LinkedInistä ja Quorasta. Vastaan puheluihin parhaani mukaan joka päivä kello 8–22.

Vastattuja kysymyksiä

Oikeustiede.comin ylläpitämässä Oikeustieteelliseen hakijat Facebook-ryhmästä tavoitat yli 500 oikeustieteelliseen hakemisesta kiinnostunutta ihmistä, jotka keskustelevat omalla nimellään. Voit liittyä ryhmään maksutta.

Tulet oppimaan paljon oikeustieteellisiä käsitteitä jo ennen valintakoekirjojen julkaisua kurssilla. Erillistä käsitteiden opetusta kurssilla ei ole, koska samat termit voi tarkoittaa eri oikeudenaloilla eri asioita. Tämän takia käsiteitä ei oikein voi opetella sanakoemaisesti vaan ne täytyy omaksua oikeassa yhteydessä.  

Valintakoetreeni on suunniteltu tukemaan valintakoekirjojen sisäistämistä aktiivisilla oppimistavoilla. Valmennus ei lupaa oikotietä onneen paikoillaan makaamalla. Valintakoetreenissä ei hyväksytä utooppista ajatusta, että tietoa voisi kaataa kenenkään päähän. Oppiminen kurssilla perustuu omaan oivaltamiseen.

 

Osallistu valmennuskurssille 2022

Valintakoetreeni

Valmennuskurssi oikeustiede
-
+

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

  1. Johdanto 
  2. Lukutekniikka 
  3. Vastaustekniikka
  4. Fiksumpi tapa treenata 

+ Esimerkkitehtävä 

Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
PL 214, 00101 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 14.02.2024