Kokemuksia valmennuskurssista

Kokemuksia valmennuskursseista on suhteellisen helppo löytää internetin syövereistä, mutta kokemuksista voi olla haastava saada kuvaa valmennuksen todellisesta tasosta verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Jos hakijalla ei ole kokemusta muista valmennuskursseista, on vaikea pisteyttää itsensä käymää valmennuskurssia.

Useimmat valmennuskurssit mainostavat 99–100 % prosentin tyytyväisyyttä. Tällaisiin hirmuvaltojen kannatusprosentteihin on suhteellisen helppo päästä valmennuskurssin itsensä järjestämällä loppukyselyllä.

Loppukyselyssä on yleensä paikalla vain ne hakijat, jotka ovat pitäneet valmennuksesta. Valmennuksen jo aiemmin itselleen epäsopivaksi kokeneet eivät ole vastaamassa kyselyyn. Harva viimeiseen asti valmennuksessa olleista haluaa myöntää tehneensä huonon valinnan. Näin päädytään väistämättä noin 100 %:n suosioon.

Jokainen tervejärkinen kuitenkin tajuaa, että tämä voi mitenkään tarkoittaa sitä, että 100 % kurssille osallistuneista oli 100 %:sti tyytyväisiä valmennukseen.

Oikeustiede.comin tyytyväisyyskyselyt ovat myös päätyneet 100 % yleiseen tyytyväisyyteen. Löydät vastauksen jokaiseen kurssilaisten antamaan arvosteluun tältä sivulta. Jokainen arvostelu ja kurssin aikana annettu palaute on ollut todella arvokas kurssin kehittämiseksi.

Kurssikokemus koostuu hyvin monesta osasta.

  • Kurssimateriaalin laadusta.
  • Valmentajan asiantuntemuksesta.
  • Valmennusalustan teknisestä toimivuudesta.
  • Valmennuksen kannustavuudesta.
  • Valintakokeessa onnistumisesta.
  • Valmennuksen antamista valmiuksista suoriutua hyvällä menestyksellä valintakokeesta.

Kurssipalautteen kerääminen

Oikeustiede.com kurssipalaute on kerätty kurssin ja valintakokeen jälkeen. Palautteessa on voinut arvostella tähdillä valmennuksen ja antaa sanallisen arvostelun nimettömänä julkaistavaksi. Jokainen kurssilainen on voinut antaa yhden palautteen ja kaikki annetut palautteet on julkaistu. Näiden arvosteluiden lisäksi palautetta on tullut yksityisviesteillä kurssin aikana.

Oikistreeni 2021 – Kokemuksen valmennuskurssista

Oikistreeni on oikeustieteelliseen valmistava kurssi, joka koostuu aineistotehtävistä, vastaustekniikasta, lukusuunnitelmasta sekä sisäistämismenetelmän opetuksesta. Kurssilla on saatavissa tukea ja vastauksia kysymyksiin.

ArvosteluitaTähtiä
74,6/5,0

Kurssilainen 2021  – 23.4.2021: Arvio 4/5

Hyviä vinkkejä lukutekniikan kehitykseen.

Vastaus: Kiitos arvostelusta tuhannesti. Lukutekniikka on sellainen osa-alue, jonka lähes kaikki hakijat kuvittelevat hallitsevansa. Oikistreenissä opettavassa lukutekniikassa ei ole kyse vastoin yleisiä harhaluuloja perinteistä lukutekniikoiden opetuksesta, joita ovat esimerkiksi alleviivaukset ja reunamerkintöjen tekeminen. Perinteisiäkin lukutekniikoita sivutaan, mutta pääpaino on oikeustieteellisen valintakoekirjojen sisäistämismenetelmän opetuksessa.

Sisäistämismenetelmä auttaa nimenomaan lukemaan valintakoekirjallisuutta rivien välistä. Samaa menetelmää voi hyvin hyödyntää myös oikeustieteellisen tentteihin lukiessa. Mahtavaa, että koit pystyneesi kehittämään lukutekniikkaasi kurssin avulla.

Kurssilainen 2021  – 24.4.2021 Arvio 5/5

Oikistreeni oli hyvin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Kurssimateriaali oli kattavaa ja tehtävien itsearviointi tuki asian oppimista. Hintaansa nähden kurssin anti yllätti positiivisesti.

Vastaus: Kiitos erinomaisesta palautteesta. Kurssi on kehittynyt vuosien mittaan monipuoliseksi kattaukseksi tukea valintakokeeseen valmistautumiseen ja oikeustieteellisessä opiskeluun. Itsearviointeja suositaan kurssilla tietoisesti, koska se on tehokas tapa oppia.

Itsearviointia varten kurssilla on oma työkalunsa, joka auttaa pisteyttämään oman vastauksen kohta kohdalta. Yleiset virheet vastauksissa käydään myös läpi. Vuoden 2022 kurssille on tarkoitus tuoda vielä parempi mahdollisuus analysoida omaa tehtävää ja kannustaa itsearviointien tekemiseen. Itsearviointi on monelle vaikeaa, koska omaan vastaukseen ei mielellään halua palata sen tekemisen jälkeen. Tästä itsearviointi kammosta pyritään kurssilla eroon. Tukea itsearvioinnin tekemiseen on saatavissa myös ryhmästä.

Hieno tuottaa positiivisia yllätyksiä!

Kurssilainen 2021  – 25.4.2021: Arvio 5/5

Vastaus: Kiitos arviosta!

Kurssilainen 2021  – 26.5.2021: Arvio 5/5

Kurssi evästi mainiosti omia puutteellisia ja vanhoja opiskelutyylejä sekä opetti minulle perinpohjaisesti vastaustekniikan pääpirteet. Käytännön opiskelu tehtävien avulla osoittautui hyvin tehokkaaksi menetelmäksi omaksua esitellyt menetelmät pääsykokeessa, minkä takia koin varmuutta varsinaisessa kokeessa. Myös yliopisto-opintoja ajatellen kurssi on erittäin hyvä hintaansa nähden.

Vastaus: Kukaan ei ole juristi syntyessään. Jokaiselle alalle on omat soveltuvimmat tyylit oppia ja kirjoittaa vastauksia. Uusimmat tutkimukset ovat myös kumonneet monia oppimiseen liittyviä uskomuksia. Parhaiten ihminen oppii silloin, kun itse tekee käytännössä harjoituksia. Oikistreenissä harjoittelua ei tarvitse kuitenkaan aloittaa sieltä syvästä päädystä, vaan sinne edetään vaihe kerrallaan. Kokeessa voi olla jo sitten varma, että on riittävät työkalut selvitä kokeesta. Valmennuksesta on tarkoitus olla hyötyä myös pääsykokeen jälkeen oikeastaan aina, kun juridisen aineiston kanssa on tekemisessä.

Kurssilainen 2021  – 31.5.2021: Arvio 4/5

Vastaus: Kiitos arviosta! Tähtäimessä on saada vielä tuo puuttuva sakara tähdestä parannuksilla vuoden 2022 kurssiin.

Kurssilainen 2021  – 8.7.2021: Arvio 5/5

Kurssi sopii erinomaisesti kaikille motivoituneille oikikseen hakijoille. Lukuaika on kuitenkin hyvin rajallinen, eikä luentojen seuraaminen ole kovinkaan tehokasta ajankäyttöä. Tällä kurssilla pääsi tekemään paljon haastavia tehtäviä, jonka jälkeen itse pääsykoe tuntui helpolta.

Vastaus: Tämä palaute lienee kokonaispalaute sekä Oikistreenistä että Valintakoetreenistä. Nämä kurssit on tarkoitettu nimenomaan niille, jotka tähtäävät tehokkaaseen ajankäyttöön. Tietysti massaluennoilla on mukava istua, mutta motivoitunut hakija turhautuu helposti lauman tahtiin etenevään opetukseen. Oppiminen kurssilla perustuu hyvin vahvasti tehtävien tekemiseen, koska se on tehokas tapa valmistautua valintakokeeseen. Harjoitustehtävistä löytyy haastetta, jotta pääsykoe tuntuisi helpolta.

Kurssilainen 2021  – 16.7.2021: Arvio 4/5

Kurssilla sain hyvän pohjan oikeustieteellisten kysymysten ymmärtämiseen ja vastausten rakentamiseen. Aluksi opetettiin, miten tehtäviin olisi hyvä vastata ja sen jälkeen taitoa pääsi harjoittelemaan konkreettisesti. Oikistreeni auttoi myös siihen, että valintakoekirjojen ilmestyessä pääsin heti kiinni asiaan eikä aikaa enää mennyt paljoakaan vastaustekniikan hiomiseen. Itselleni ainakin oli erittäin hyödyllinen kurssi!

Vastaus: Olet sisäistänyt täydellisesti sen, mistä Oikistreenissä on kyse. Kysymykset ovat usein monitulkintaisia, joten ne pitää ensin ymmärtää. Vastaukset rakennetaan tämän jälkeen pala palalta sen mukaan, millaisesta tehtävästä on kyse. Vain harjoittelemalla tämän taidon voi oppia, ja se kannattaa tehdä mieluummin ennen valintakoekirjojen ilmestymistä.

Valintakoetreeni 2021 – Kokemuksen valmennuskurssista

ArvosteluitaTähtiä
114,6/5,0

Kurssilainen 2021  – 23.5.2021: Arvio 4/5

Kurssi oli hyödyllinen. Etenkin tehtävät olivat hyviä kerratessa ja niiden tarkastaminen itse oli opettavaista.

Vastaus: Itsearviointi kannattaa aina tehdä, koska se on opettavaista. Tehtävät nimenomaisesti auttavat kertaamaan ja oppimaan pysyvästi olennaisia asioita.

Kurssilainen 2021  – 23.5.2021: Arvio 5/5

Tosi hyvä ja laadukas kurssi, joka soveltuu erityisesti sellaiselle henkilölle jolla itsenäinen opiskelu sujuu hyvin.

Vastaus: Kiitos arvostelusta. Kurssi on suunniteltu antamaan tukea itsenäiseen opiskeluun. Jokaiselle on kuitenkin varmasti tuttuja tilanteet, jolloin itsenäinen opiskelu ei suju hyvin. Valmennuksessa keskitytään jatkossa entistä enemmän siihen, että annetaan hakijalle työkaluja voittaa itsenäisen opiskelun haasteet.

Kurssilainen 2021  – 23.5.2021: Arvio 5/5

Kurssi oli ehdottomasti erittäin hyödyllinen! Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja haastoivat ajattelemaan ja huomioimaan pääsykoekirjoista sellaisiakin asioita ja näkökulmia, joita ei olisi ehkä muuten hoksannut ajatella. Kurssi soveltuu hyvin hakijalle, joka haluaa pelkä lukemisen lisäksi päästä testaamaan osaamistaan erilaisilla tehtävillä ja harjoittelemaan vastaustekniikkaa. Tehtävät toimivat sekä kertauksena kirjoista sekä vastausteknisinä harjoituksina. Itse sain kurssista lisää motivaatiota lukemiseen. Lisäksi koin hyödylliseksi kysymysten esittämisen mahdollisuuden sekä kirjoista tehdyt avaustekstit, jotka myös auttoivat paljon pääsykoekirjojen hahmottamisvaiheessa.

Vastaus: Kurssin tarkoitus on nimenomaan auttaa hakijoita itse hoksaamaan asioita. Hoksaamisen kokemukset kummasti lisäävät motivaatiota.

Kurssilainen 2021  – 23.5.2021: Arvio 4/5

Vaikea antaa tähtiä kun en ole käynyt muilla kursseilla. Oikeustiede.com on kuitenkin suht. edullinen ja ainakin minulle ollut joka pennin arvoinen. Vastaustekniikan opetteluun olen saanut tosi hyvät eväät. Enemmän sisältöä voisi olla opiskelu- ja kertaustekniikoista ja -taktiikoista.

Vastaus: Tietysti pisteytys on vaikeaa, jos ei ole mitään vertailukohtaa. Tärkeintä on, että koit kurssin hyödylliseksi. Vastaustekniikka käydään kyllä läpi sellaisella tasolla, mitä edes harva juristi hallitsee. Kurssille on tulossa vielä enemmän tukea itsenäiseen opiskeluun, jotta opiskelurytmin voi löytää helpommin.

Kurssilainen 2021  – 23.5.2021: Arvio 4/5

Vastaus: Kiitos arviosta.

Kurssilainen 2021  – 24.5.2021: Arvio 5/5

Kokonaisuudessaan erinomainen kurssi, joka tarjosi varmasti markkinoiden parhaan hinta-laatu suhteen. Eli jos valmennuskurssiin ei ole varaa/halukkuutta laittaa lähemmäs 1000e tai yli, saa tältä kurssilta painettujen pääsykoekirjojen hinnalla hyvät eväät oikiksen pääsykokeisiin.

Plussat:

+Opettavaiset ja oivaltavat harjoitustehtävät, jotka vastaavat haastavuudeltaan ja laadultaan pääsykokeessa nähtyjä

+tekstin avaukset, jotka auttavat sisäistämään hankalia kohtia ja yhdistelemään eri puolilla kirjaa käsiteltyjä teemoja

+Ylipäänsä runsas ja hyödyllinen sisältö kertaamisen tueksi

+Motivoitunut kurssin vetäjä joka tuntuu olevan tavoitettavissa kellon ympäri

+Kurssin vetäjällä on myös näkemys tehokkaasta tavasta opiskella eli kurssilla keskitytään olennaiseen

Miinukset:

-Ajoittaiset tekniset ongelmat/haasteet live-striimeissä ja kurssialustalla

-Kurssilla todella on vain yksi opettaja, jolloin kaikki materiaalit ovat hänen näkemyksiään olennaisista asioista

-Kurssiin ei juuri sisälly henkilökohtaista palautetta tai ohjausta eli se soveltuu parhaiten itsenäiseen työskentelyyn kykenevälle, joka osaa ohjata omaa oppimistaan, eikä tarvitse jatkuvaa tsemppaamista

Vastaus: Kurssi soveltuu hyvin myös varakkaalle, joka ei usko massaluentojen hyödyllisyyteen. Kellon ympäri tavoitettavuus ei kuulu lupauksiin, mutta nopea vastaus on tietysti tavoite.

Tekniset haasteita live-striimauksessa koki osa hakijoista. Mitä suorempi lähetys, sitä enemmän haasteita lähetyksen seuraamiseen tulee hitailla tai ruuhkautuneilla yhteyksillä. Jatkossa striimaukset tapahtuvat Zoomin kautta ja striimi on katsottavissa nauhoitteelta jälkikäteen.

Valitettavasti interaktiiviseen juridiikan opettamiseen ei ole ollut tarjolla valmiita valmennusalustoja, vaan sellainen on täytynyt rakentaa. Alusta lanseerattiin 2021 tammikuussa, joten vuoden 2021 kurssi oli ensimmäinen uudella alustalla. Käytettävyyttä ja ominaisuuksia on kehitetty valmennuskurssin jälkeen, jotta kurssikokemus olisi entistä parempi, interaktiivisempi ja motivoivampi.

Kurssilla on ollut vuoteen 2021 vain yksi opettaja, mutta valmennus on kasvamassa jo niin suureksi, ettei kysyntään pysty vastaamaan enää vain yksi opettaja. Jatkossa vuoden 2022 Valintakoetreenissä apuna on myös taustatiimi.

Henkilökohtaista palautetta ja ohjausta on mahdollista taustatiimin ansiosta tarjota uusissa Supertreeni ja Mentori valmennusohjelmissa. Yksityisvalmennusta on tarjottu joka vuosi, mutta hyvin rajatulle määrälle kurssilaisia. Tsemppausta on automatisoitu myös Perustreeniin osallistuville.

Valmennuskurssin osallistujamäärän kasvu on ollut nopeaa ja valtaisaa, eikä kaikilta kasvukivuilta ole voinut välttyä. Voin luvata, että Valintakoetreeni 2022 tulee olemaan paras valmennuskurssi oikeustieteelliseen.  

Kurssilainen 2021  – 24.5.2021: Arvio 5/5

Täydellinen valinta valmennuskurssiks ihmiselle, joka ei halua perus luentoja, vaan kannustusta itsenäiseen ja oma aloitteiseen oppimiseen! Ehdottomasti jatkoon!

Vastaus: Kun on valmis sanomaan ei massaluennoille, voi oppia täysin uuden tavan oppia tehokkaammin. Opi omaa tahtiin, älä muiden tahtiin.

Kurssilainen 2021  – 25.5.2021: Arvio 5/5

Kurssi oli kyllä hyödyllinen. Tekstin avaukset ja lakikoonnokset olivat korvaamaton apu lukiessa. Pelkkää plussaa valmentajasta! Voin suositella jokaiselle tätä kurssia. Hinta-laatusuhde on kohdillaan.

Vastaus: Kiitos! Mistään muualta vastaavaa materiaalia ei ole saatavilla.

Kurssilainen 2021  – 26.5.2021: Arvio 5/5

Parasta kurssissa on ehdottomasti tehtävät, jotka valintakokeen tapaan testaavat nippelitietoa, mutta myös tiettyä asiaa/kokonaisuutta. Sinun tekemät tekstin avaukset auttoivat kirjojen sisäistämisessä, välillä sitten kirjaa lukiessa tuli deja vu -tunne, että näinhän tämä asia menee.

Vastaus: Deja vu -tunne on loistava termi kuvaamaan sitä kokemusta, mikä hakijoille usein tulee. Yhdellä kurssilaisella oli kokemus, että tuntuu kuin joku lukisi ajatuksia, kun tekstin avauksia lukee.

Kurssilainen 2021 ✅ – 30.5.2021: Arvio 4/5

Vastaus: Kiitos osallistumisesta kurssille!

Kokemuksia valmennuskurssista 2020

Alla on vuoden 2020 valmennuskurssista kerätty loppupalaute. 

Laadukas kurssi itsenäisen opiskelun tueksi. Kurssilla jaetut laajat ja täsmälliset tekstin avaukset jokaisesta valintakoekirjasta auttoivat hahmottamaan vaikeita kohtia ja ymmärtämään yhteyksiä eri asioiden välillä. Laaja tehtäväpankki kertaamisen ja oppimisen tukena oli korvaamaton. Iso peukku myös ennen valintakoekirjojen julkaisua jaetulle materiaalille mm. vastaustekniikasta, tehtävätyypeistä ja ajanhallinnasta. Kaiken kaikkiaan materiaalit olivat laadukkaita ja kysymyksiin sai vastauksen nopeasti. Suosittelen kurssia niille, jotka oppivat parhaiten itse tekemällä, mutta jotka kaipaavat taustavaikuttajaa, johon voi tukeutua tarvittaessa ja siinä määrin kuin itselle tuntuu oikealta.

Voin vain suositella kyseistä valmennuskurssia kaikille oikeustieteellisen pääsykokeisiin valmistautuville! Niko on omistautunut, kekseliäs ja ammattitaitoinen kurssinvetäjä. Kurssi on tukenut itseopiskelua toivotulla tavalla, sisältö on laadukasta ja monipuolista.

Varmasti paras valmennuskurssi hinta-laatusuhteeltaan. Kurssi ei ainoastaan auta pääsemään oikikseen, vaan myös valmistaa siellä opiskeluun. Opettajan aito kiinnostus välittyi kurssilla. Kurssi sopii hyvin tehokkuuteen tähtäävälle itseopiskelijalle monipuolisen materiaalitarjonnan puolesta.

Todella laadukas kurssi, jota on mukautettu vallitsevan tilanteen vuoksi muuttuneihin olosuhteisiin. Kurssi tarjosi kaiken minkä lupasi, ja paljon enemmän. Kysymyksiin on saanut nopeasti kattavat vastaukset. Oppimista on tukenut laajat tekstin avaukset sekä monet harjoitustehtävät. Suosittelen kurssia ehdottomasti oikeustieteelliseen pyrkiville!

Hyvin ja huolella tehty valmennus

Todella tehokas ja ajankäytöllisesti hyvä kurssi! Monenlaista sisältöä vastaustekniikkaa hiovista tehtävistä valintakoekirjoja avaavaan materiaaliin. Voin suositella kurssia erityisesti kaikille, jotka haluavat erinomaiset työkalut tukemaan itsenäistä opiskelua.

Kurssi tuki hyvin pääsykokeisiin valmistautumista, sillä tehtäviä ilmestyi luku-urakan aikana monipuolisesti. Erilaiset videot, materiaalit ja tekstin avaukset auttoivat tiedon sisäistämisessä. Kurssilla painotettiin opiskelu- ja vastaustekniikoiden lisäksi myös mentaalista valmistautumista, mistä tulikin itselleni yksi tärkeimpiä osatekijöitä lukemisen aikana.

Hyvä kurssi, mielestäni todella monipuolinen, vaikea verrata muihin kun ei kokemusta. Kaikki riittävät eväät kyllä tarjottiin, ja tekstin avauksista iso plussa.

Mielestäni kurssi on ollut todella hyvä ja kurssilla on ollut monipuolinen. Tehtävät olivat hyviä.