Oppaat

OPPAAT

Aloita oppiminen

Osakassopimuksen laatiminen

Osakassopimuksen sisältö osakeyhtiössä

Osakassopimus on kahden tai useamman yhtiön osakkaan välinen vapaamuotoinen sopimus, jossa yleensä  sovitaan muun muassa osakkaiden työvelvoitteesta, yhtiön päätöksenteosta, osakkeiden luovutuksen rajoituksista. Osakassopimuksen laadinnassa on huomioitava osakeyhtiölain sääntely, sopimusoikeuden yleiset periaatteet ja yhtiöjärjestyksen sisältö.

Oppimistavoitteet
Oikeustieteelliseen on monta reittiä. Suomalaiseen yliopistoon oikeustiedettä voi päästä opiskelemaan todistusvalinnan, valintakokeiden, Oikeusguru-kilpailun tai avoimen väylän kautta.