Luennon edistyminen
0% Suoritettu

Salassapitoehtoa käytetään vakiintuneesti osakassopimuksessa kahteen tarkoitukseen.

  1. Salassapitoehdolla sovitaan itse osakassopimus luottamukselliseksi.
  2. Salassapitoehdolla turvataan osakkaiden ja yhtiön ammatti- ja liikesalaisuuksia.

Osakassopimukseen otettu salassapitoehto on luonteeltaan sopimusoikeudellinen velvoite, jonka rikkominen kytketään yleensä sopimussakkoon. Osapuolille voi syntyä tietyissä tilanteissa myös lainsäädännön perusteella salassapitovelvoite.

Sisältö

 

1. Osakassopimuksen luottamuksellisuus

Osakassopimusta on mahdollista käyttää yhtiön sisäisistä asioista sopimiseen yhtiöjärjestystä paremmin, koska osakassopimus on mahdollista sopia luottamukselliseksi. Lähes poikkeuksetta osakassopimukset sovitaan salassa pidettäväksi, koska se on lähtökohtaisesti jokaisen osapuolen intressien mukaista.

Salassapitolausekkeen muotoilussa tulee huomioida tilanteet, jolloin salassapitovaatimuksesta voidaan poiketa. Liian tiukka osakassopimuksen salassapitovaatimus voi tuoda ongelmia tilanteissa, joissa osakassopimukseen ollaan ottamassa mukaan uusia osapuolia.

Kuolintapauksessa salassapitoehtoon sitoutuneiden osakkaiden voi olla tarpeellista antaa tietoa osakassopimuksesta kuolinpesälle, koska henkilöstä riippumattomat osakassopimuksen velvoitteet sitovat kuolinpesää.

Salassapitolausekkeen tulisikin olla riittävän kattava, jotta lausekkeella saavutetaan tavoiteltu suoja, mutta samaan aikaan lausekkeen tulisi olla riittävän väljä, jottei se aiheuta yhtiön toimintakykyä haittaavia käytännön haasteita.

2. Liikesalaisuuksien suojaaminen salassapitoehdolla

Ammatti- ja liikesalaisuudet saavat  tietyssä määrin suojaa suoraan lain nojalla, mutta osakassopimuksessa on perusteltua siitä huolimatta sopia liikesalaisuuksien suojasta sopimusperusteisesti. Sopimusperusteinen sanktio liikesalaisuuden loukkaamisesta on nimittäin usein helpompi vaatia kuin lainsäädännön määrittämiä sanktioita.

Osin lainsäädännön salassapitovelvoitteen kanssa päällekkäinen sopimusperusteinen salassapitovelvoite tuo lisää suojaa liikesalaisuuksille.

Lähteet:

Liikesalaisuuslaki (595/2018).

Viittausohje:

				
					Puranen, Niko. "Osakassopimuksen salassapito" kokoelmassa Osakassopimusopas. Oikeustiede.com, 2021. Saatavilla: https://www.oikeustiede.com/aiheet/osakassopimuksen-salassapito/.
				
			

Kerro oppaasta muille:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Niko Puranen

Juristi (OTM), lupalakimies, kouluttaja
Purasen erikoistumisalana on pienosakeyhtiöiden yritysjuridiikka. 

Liity Lekantti sisäpiiriin!

Sisäpiiri on tarkoitettu yrityspäättäjille, jotka kantavat juridisen vastuun liiketoiminnasta. Ryhdy nostamaan edustamasi yrityksen juridiikan hoitamisen tasoa välittömästi liittymällä sisäpiiriläiseksi!

Osallistu Osakassopimus-workshopiin!

Workshopissa laaditaan yksilöllinen osakassopimus. Jokainen työpajaan osallistunut ymmärtää sopimuksen sisällön.

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

  1. Johdanto 
  2. Lukutekniikka 
  3. Vastaustekniikka
  4. Fiksumpi tapa treenata 

+ Esimerkkitehtävä 

Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
PL 214, 00101 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 14.02.2024