Luennon edistyminen
0% Suoritettu

Salassapitoehtoa käytetään vakiintuneesti osakassopimuksessa kahteen tarkoitukseen.

  1. Salassapitoehdolla sovitaan itse osakassopimus luottamukselliseksi.
  2. Salassapitoehdolla turvataan osakkaiden ja yhtiön ammatti- ja liikesalaisuuksia.

Osakassopimukseen otettu salassapitoehto on luonteeltaan sopimusoikeudellinen velvoite, jonka rikkominen kytketään yleensä sopimussakkoon. Osapuolille voi syntyä tietyissä tilanteissa myös lainsäädännön perusteella salassapitovelvoite.

Sisältö

 

1. Osakassopimuksen luottamuksellisuus

Osakassopimusta on mahdollista käyttää yhtiön sisäisistä asioista sopimiseen yhtiöjärjestystä paremmin, koska osakassopimus on mahdollista sopia luottamukselliseksi. Lähes poikkeuksetta osakassopimukset sovitaan salassa pidettäväksi, koska se on lähtökohtaisesti jokaisen osapuolen intressien mukaista.

Salassapitolausekkeen muotoilussa tulee huomioida tilanteet, jolloin salassapitovaatimuksesta voidaan poiketa. Liian tiukka osakassopimuksen salassapitovaatimus voi tuoda ongelmia tilanteissa, joissa osakassopimukseen ollaan ottamassa mukaan uusia osapuolia.

Kuolintapauksessa salassapitoehtoon sitoutuneiden osakkaiden voi olla tarpeellista antaa tietoa osakassopimuksesta kuolinpesälle, koska henkilöstä riippumattomat osakassopimuksen velvoitteet sitovat kuolinpesää.

Salassapitolausekkeen tulisikin olla riittävän kattava, jotta lausekkeella saavutetaan tavoiteltu suoja, mutta samaan aikaan lausekkeen tulisi olla riittävän väljä, jottei se aiheuta yhtiön toimintakykyä haittaavia käytännön haasteita.

2. Liikesalaisuuksien suojaaminen salassapitoehdolla

Ammatti- ja liikesalaisuudet saavat  tietyssä määrin suojaa suoraan lain nojalla, mutta osakassopimuksessa on perusteltua siitä huolimatta sopia liikesalaisuuksien suojasta sopimusperusteisesti. Sopimusperusteinen sanktio liikesalaisuuden loukkaamisesta on nimittäin usein helpompi vaatia kuin lainsäädännön määrittämiä sanktioita.

Osin lainsäädännön salassapitovelvoitteen kanssa päällekkäinen sopimusperusteinen salassapitovelvoite tuo lisää suojaa liikesalaisuuksille.

Lähteet:

Liikesalaisuuslaki (595/2018).

Viittausohje:

				
					Puranen, Niko. "Osakassopimuksen salassapito" kokoelmassa Osakassopimusopas. Oikeustiede.com, 2021. Saatavilla: https://www.oikeustiede.com/aiheet/osakassopimuksen-salassapito/.
				
			

Kerro oppaasta muille:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Niko Puranen

Juristi (OTM), lupalakimies, kouluttaja
Purasen erikoistumisalana on pienosakeyhtiöiden yritysjuridiikka. 

Liity osakkaiden sisäpiiriin!

Sisäpiiriläiset saavat kutsuja webinaareihin, arvokkaita neuvoja, sekä sisäpiiritietoa laintulkinnasta. Liittyminen osakkaiden sisäpiirin sähköpostilistalle on ilmaista.

Hidden
Nimi(Pakollinen)

Laadi pätevä osakassopimus – Lunasta pääsyoikeus verkkovalmennukseen

Osakassopimus yhtiökumppaneille -valmennuksen avulla laadit osakassopimuksen, jonka sisällön kaikki osakkaat ymmärtävät. Opit valikoimaan sopimukseen mukaan sellaiset lausekkeet, jotka vastaavat yhtiönne osakkaiden intressejä.

Valmennus sisältää: