Luennon edistyminen
0% Suoritettu

Oikeustapausten vastaustekniikka noudattaa loogista syllogismia. Oikeudellinen ratkaisu voidaan esittää loogista syllogismia mukailevassa muodossa.

Päättely noudattaa kaavaa, jossa kahdesta premissistä johdetaan loogis-deduktiivisesti sitova johtopäätös. Nämä kaksi premissiä ovat siis ylälause eli normipremissi “säännöt” ja alalause eli faktapremissi “soveltaminen”.