Vastaustekniikka oikeustieteellisessä tuottaa usein päänvaivaa oikeustieteelliseen hakijoille ja opintonsa aloittaville. Jokaisella tieteenalalla on omanlaisensa tapa kirjoittaa tenttivastauksia, joten yliopisto-opintoihin tottunutkin joutuu hiomaan vastaustekniikkaa saavuttaakseen hyvät pisteet kokeessa.

Oikeustieteellisessä tenttivastauksissa arvostetaan olennaisiin asioihin keskittymistä. Tehtävänanto on ymmärrettävä hyvin, ja vastauksen on vastattava tarkasti kysymystä.

Kysymyksen ohi vastaaminen tavalla tai toisella on yllättävän yleinen synti, joka rokottaa armotta pisteitä. Tehtävätyyppiin soveltumattoman vastaustekniikan käyttäminen on myös yleinen virhe.

Oikeustieteellisen vastaustekniikan perusteet on hallittava jo valintakokeessa. Valintakokeessa vastaustekniikan painoarvo on kuitenkin viime vuosina vähentynyt siten, että vastausteknisesti haastavia tehtäviä on ollut vähemmän.

Valintakokeessa ei edellytetä kirjallisissa vastauksissa täydellisyyttä. Täsmällisyys on huomattavasti tärkeämpää kuin huolitellun tekstin kirjoittaminen.

Tunnista tehtävätyyppi ennen vastaamista

Oikeustieteelliseen valintakokeessa on erityyppisiä tehtäviä. Karkeasti tehtävät voidaan jaotella monivalintoihin ja kirjallisiin tehtäviin. Tiedekunnan tenteissä on käytössä samat tehtävätyypit, mutta tenteissä painopiste on usein enemmän oikeustapauksissa.

Monivalinnat

Monivalinnat ovat tehtävätyyppi, jossa merkitään oikea vaihtoehto. Erilaisia variaatioita monivalintojen tehtävissä voi olla. Vastaamisen ohjeet ja pisteytys määrittää vastaamisessa noudatettavan taktiikan.

Monivalinnat voivat pohjautua osittain tai kokonaan joko valintakoekirjoihin tai kokeessa jaettavaan aineistoon. Aineistopohjaiset monivalinnat ovat olleet viimevuosina erittäin haastavia. Niitäkin voi oppia ratkomaan harjoittelemalla niihin vastaamista.

Kirjalliset tehtävät

Kirjalliset tehtävät ovat yksilöllisesti arvosteltavia, jotka arvostellaan vain hakijoilta, jotka ovat saaneet riittävät pisteet monivalinnoissa. Jotta voi tulla valituksi, on kuitenkin myös kirjallisissa tehtävissä menestyttävä hyvin.

Kirjalliset tehtävät ovat perinteisesti olleet erilaisia esseitä, käsitteen määrittelyä tai oikeustapauksia. Tehtävät ovat voineet perustua osittain tai kokonaan joko valintakoekirjoihin tai kokeessa jaettavaan aineistoon. Kaikkia valintakokeessa esiintyviä tehtäviä ei suoraan jaotella tämän perinteisen jaon mukaisesti.

Esseet

Oikeustieteellisen kokeessa essee vastaukset tarkoittavat tiivistä ja täsmällistä vastausta kysymykseen. Vastaustila on rajattu, joten vastauksessa on päästävä heti asiaan.

Esseissä on tärkeä tuoda esiin pisteytettyjä asioita mahdollisimman johdonmukaisessa järjestyksessä. Esseen arviointi perustuu pitkälti etukäteen määriteltyyn pisteytykseen, mutta arvostelussa huomioidaan myös vastauksen kokonaisuus.

Lukion ainereaaleihin tottuneiden on huomioitava, että oikeustieteellisen kokeessa ei samalla tavalla arvosteta kirjan ulkopuolisia tietoja. Jos tehtävässä pyydetään näkemystä tai arvioita, tehtävässä ei haluta sinun henkilökohtaisia mielipiteitäsi kysymyksen aiheesta.

Oikeudellisesti perusteltu näkemys nojautuu oikeuslähteisiin. Kokeessa oikeuslähteitä ovat kokeessa jaettu materiaali sekä koetta varten luettu kirjallisuus ja siinä esitetty näkemykset.

Vastauksessa ei tule provosoitua kirjoittamaan omia poliittisia tai eettisiä näkemyksiä, vaikka niitä löytyisi. Saatat joutua kirjoittamaan kokeessa vastauksen, joka ei vastaa täysin arvomaailmaasi. Koevastauksessa ainoa päämäärä on saada mahdollisimman paljon pisteitä.

Oikeustapaukset

Oikeustapaus on tehtävätyyppi, jossa on kuvattu jokin tapahtumien kulku, johon liittyy oikeudellisia ongelmia. Oikeustapauksiin vastaaminen muistuttaa sitä kirjoitustyyliä, jolla tuomioistuimissa kirjoitetaan tuomiot.

Tapahtumakuvaus voi olla hyvin rönsyilevä aivan kuin asiakkaan kertomukset. Kuvauksesta on erotettava kysymyksen kannalta olennaiset asiat.

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

  1. Johdanto 
  2. Lukutekniikka 
  3. Vastaustekniikka
  4. Fiksumpi tapa treenata 

+ Esimerkkitehtävä 

Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
PL 214, 00101 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 14.02.2024