Luennon edistyminen
0% Suoritettu

Oikeustieteellisen valintakokeesta sisäänpääsyyn vaadittavat pisteet vaihtelevat vuodesta toiseen kokeen vaatimusasteen ja tehtävien määrän mukaan. Eri hakukohteisiin pisterajat muodostuvat niiden suosion mukaan.

Katso oikeat vastaukset valintakokeeseen 2023 tästä. Voit tilata valintakoevastausten tarkastuksen oikaisuvaatimusta varten tästä.

Vuoden 2023 valintakoe

Vuoden 2023 valintakoe oli vaikeusasteeltaan haastavampi kuin vuoden 2022. Pisteytys oli harvinaisen tiukkaa historiallisesti tarkasteltuna. Alle 5 pisteen keskimääräinen tehtäväkohtainen pisteraja tarkoittaa sitä, että moni kokonaispisterajan ylittynyt karsiutui tänä vuonna leikkurisäännöllä, jonka mukaan valintakokeen toisesta vaiheesta pitää saada vähintään puolet pisteistä (min. 20 pistettä).

Oikeustieteellisen valintakokeen pisterajat 2023

HakukohdePisteraja (Max 79* pistettä)
Helsingin yliopisto (Helsinki)43
Turun yliopisto (Turku)41
Helsingin yliopisto (Vaasa)36
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)38 (ei-ensikertalaiset 45)
Lapin yliopisto (Rovaniemi)35
*Tehtävän 3 kysymys 4 on jätetty arvioimatta kirjoitusvirheen vuoksi.

Ensikertalaisuuskiintiö vaikutti valintaan vain Itä-Suomen yliopiston osalta.

HakukohdePisteitä / tehtävä (8 tehtävää)
Helsingin yliopisto (Helsinki)5,38
Turun yliopisto (Turku)5,13
Helsingin yliopisto (Vaasa)4,50*
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)4,75–5‚63*
Lapin yliopisto (Rovaniemi)4,38*
*Kirjallisista tehtävistä vaaditaan aina keskimäärin vähintään 5 pistettä.

Vuoden 2022 valintakoe

Vuoden 2022 valintakoe ei ollut yhtä vaativa kuin vuonna 2021. Valintakokeen helpottuminen näkyy siinä, että pisterajat nousivat. Valintakoe sisälsi kahdeksan tehtävää, jotka oli suoritettava neljässä tunnissa.

Oikeustieteellisen valintakokeen pisterajat 2022

Vuoden 2022 valintakoe oli ensimmäinen kokonaan digitaalinen koe. Koe järjestettiin valvottuna yliopiston varaamissa tiloissa.

HakukohdePisteraja (Max 80 pistettä)
Helsingin yliopisto (Helsinki)55
Turun yliopisto (Turku)54
Helsingin yliopisto (Vaasa)52
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)52 (ei-ensikertalaiset 53)
Lapin yliopisto (Rovaniemi)50

Ensikertalaisuuskiintiö vaikutti valintaan vain Itä-Suomen yliopiston osalta.

HakukohdePisteitä / tehtävä (8 tehtävää)
Helsingin yliopisto (Helsinki)6,88
Turun yliopisto (Turku)6,75
Helsingin yliopisto (Vaasa)6,50
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)6,50–6‚63
Lapin yliopisto (Rovaniemi)6,25

Vuoden 2021 valintakoe

Vuoden 2021 valintakoe oli vaatimusasteeltaan vaikea. Koe sisälsi kahdeksan tehtävää, jotka oli suoritettava neljässä tunnissa. Kokeessa oli haastava ja aikaa vievä aineistomonivalintatehtävä, kolme monivalintatehtävää valintakoekirjoista sekä neljä kirjallista tehtävää.

Vuoden 2021 valintakokeessa aikaa meni myös tehtävänannon sisäistämiseen monilla hakijoilla enemmän aikaa, koska tehtävä numero 4 oli uudenlainen monivalintatehtävä.

Keskimääräisiä kokonaispisteitä valintakokeessa on laskenut se, että monivalintatehtävien vähimmäispistemääräksi on muodostunut -10 pistettä.

Monivalinnoista vaadittavat pisteet

Monivalintatehtävien pisteraja muodostuu niin, että tarkastuksen toiseen vaiheeseen hyväksytään kolme kertaa enemmän hakijoita kuin aloituspaikkoja on.

Kirjallisista tehtävistä vaadittavat pisteet

Kirjallisista tehtävistä vaadittiin vuonna 2021 vähintään puolia maksimipisteistä, jotta saattoi tulla valituksi.

Oikeustieteellisen valintakokeen pisterajat 2021

Vuoden 2021 valintakoe järjestettiin koetilaisuudessa. Koeaika oli 4 tuntia. Pistetaulukossa on huomioitu vain suomenkieliset koulutusohjelmat.

HakukohdePisteraja (Max 80 pistettä)
Helsingin yliopisto (Helsinki)48
Turun yliopisto (Turku)46
Helsingin yliopisto (Vaasa)45
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)45
Lapin yliopisto (Rovaniemi)42

Ensikertalaisuuskiintiö ei vaikuttanut valintaan, koska valtaosa hakijoista oli muutenkin ensikertalaisia.

Tehtäviä valintakokeessa oli 8, joista pystyi saamaan enintään 10 pistettä tehtävää kohden. Yhteensä pisteitä oli jaossa 80 pistettä. Valintakokeen vähimmäispistemäärä oli – 40 pistettä, koska neljässä tehtävässä oli jaossa miinuspisteitä.

Valintakokeessa jaetiin vain kokonaisia pisteitä, mutta tässä on laskettu keskimääräisesti vaadittavat pisteet tehtävää kohden. Pisterajan ylittäminen ei taannut opiskelupaikkaa, jos kirjallisista tehtävistä ei saanut vähintään puolia pisteitä.

HakukohdePisteitä / tehtävä (8 tehtävää)
Helsingin yliopisto (Helsinki)6
Turun yliopisto (Turku)5,75
Helsingin yliopisto (Vaasa)5,63
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)5,63
Lapin yliopisto (Rovaniemi)5,25

Oikeustieteellisen valintakokeen pisterajat 2020

Vuoden 2020 valintakokeen ensimmäinen osa oli sähköinen. Siitä oli jaossa yhteensä 80 pistettä. Toinen osa puolestaan järjestettiin koetilaisuudessa. Se sisälsi sekä monivalintoja että kirjallisia tehtäviä. Pisteitä oli jaossa 60 pistettä.

HakukohdePisteraja (Max 140 pistettä)
Helsingin yliopisto (Helsinki)85
Turun yliopisto (Turku)82
Helsingin yliopisto (Vaasa)80
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)78
Lapin yliopisto (Rovaniemi)74

Ensikertalaisuuskiintiö ei vaikuttanut valintaan, koska valtaosa hakijoista oli muutenkin ensikertalaisia.

Tehtävät vuonna 2020 vaihtelivat 5–10 pisteen tehtäviin, joten tehtäväkohtaisten pisteiden vertailu ei ole mielekästä. Sen takia vertailu on tehty prosenteissa.

HakukohdeProsenttia maksimipisteistä
Helsingin yliopisto (Helsinki)60,7 %
Turun yliopisto (Turku)58,6 %
Helsingin yliopisto (Vaasa)57,1 %
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)55,7 %
Lapin yliopisto (Rovaniemi)52,9 %

Oikeustieteellisen valintakokeen pisterajat 2019

HakukohdePisteraja (Max 80 pistettä)
Helsingin yliopisto (Helsinki)58 (ei-ensikertalaiset 59)
Turun yliopisto (Turku)58
Helsingin yliopisto (Vaasa)57
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)57 (ei-ensikertalaiset 60)
Lapin yliopisto (Rovaniemi)55

Ensikertalaisuuskiintiö vaikutti siihen opiskelupaikkaan, johon pääsi. Sen sijaan kiintiöllä ei ollut vaikutusta pääsyllä oikeustieteelliseen itsessään.

Tehtäviä valintakokeessa oli 8, joista pystyi saamaan enintään 10 pistettä tehtävää kohden. Yhteensä pisteitä oli jaossa 80 pistettä. Valintakokeen vähimmäispistemäärä oli – 40 pistettä, koska neljässä tehtävässä oli jaossa miinuspisteitä.

Valintakokeessa jaetiin vain kokonaisia pisteitä, mutta tässä on laskettu keskimääräisesti vaadittavat pisteet tehtävää kohden.

HakukohdePisteitä / tehtävä (8 tehtävää)
Helsingin yliopisto (Helsinki)7,25 (ei-ensikertalaiset 7,38)
Turun yliopisto (Turku)7,25
Helsingin yliopisto (Vaasa)7,13
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)7,13 (ei-ensikertalaiset 7,50)
Lapin yliopisto (Rovaniemi)6,88

Oikeustieteellisen valintakokeen pisterajat 2018

HakukohdePisteraja (Max 80 pistettä)
Helsingin yliopisto (Helsinki)62
Turun yliopisto (Turku)60
Helsingin yliopisto (Vaasa)60*
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)59
Lapin yliopisto (Rovaniemi)57*

Ensikertalaisuuskiintiö vaikutti pisterajoihin Vaasassa ja Lapissa.

Tehtäviä valintakokeessa oli 8, joista pystyi saamaan enintään 10 pistettä tehtävää kohden. Yhteensä pisteitä oli jaossa 80 pistettä. Valintakokeen vähimmäispistemäärä oli 0.

Valintakokeessa jaetiin vain kokonaisia pisteitä, mutta tässä on laskettu keskimääräisesti vaadittavat pisteet tehtävää kohden.

HakukohdePisteitä / tehtävä (8 tehtävää)
Helsingin yliopisto (Helsinki)7,75
Turun yliopisto (Turku)7,50
Helsingin yliopisto (Vaasa)7,50
Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)7,38
Lapin yliopisto (Rovaniemi)7,13

Tehtäväkohtaiset pisteet keskimäärin

Valintakokeesta on saatava keskimäärin pisteitä tehtävistä noin 5–8 riippuen kokeen haastavuudesta, käytössä olevasta ajasta ja arvostelun tiukkuudesta. Erittäin hyvän kahdeksan tai yhdeksän pisteen vastauksen kirjoittaminen kirjallisissa tehtävissä vaatii usein 40–60 minuuttia. Koeaika on rajoitettu, joten erittäin hyviin vastauksiin on harvemmin aikaa. Ilman treenausta vastausaikaa ei välttämättä osaa käyttää tehokkaasti, jolloin todennäköisyys erittäin hyviin vastauksiin laskee entisestään.

Valintakokeessa on yleensä yksi selvästi muita tehtäviä haastavampi ja aikaa enemmän vievä tehtävä. Tällaisesta tehtävästä voi olla tiedossa enemmän miinuspisteitä kuin plussaa. Tällaisten tehtävien takia muista tehtävistä voi joutua saamaan kasaan pisteen enemmän.

Arvostelun tiukkuuden takia kattavista, mutta epätäsmällisistä kirjallisista vastauksista ei yleensä palkita.

Helsingin yliopisto (Helsinki)

Turun yliopisto

Helsingin yliopisto (Vaasa)

Itä-Suomen yliopisto (Joensuu)

Lapin yliopisto (Rovaniemi)

Tervetuloa Lähtölaukaus-kurssille ja oikikseen hakijoiden sisäpiiriin!

Tarjoamme sinulle Lähtölaukaus-kurssin maksutta. Lisäksi saat oikikseen hakijoiden sisäpiiriin kuuluvaa tietoa sekä oppimiseen, juridiikkaan ja oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvien kurssien ja palveluiden mainontaa.

Osallistuminen

Kurssi on toteutetut niin, että saat sähköpostiisi linkin kurssisisältöön. Kurssille osallistuminen ei edellytä käyttäjätunnusta. Sinun tulee antaa osallistumista varten sähköpostiosoitteesi ja etunimesi. Mikäli annetuissa tiedoissa on virheitä, niin osallistumisoikeus evätään.

Kurssin sisältö

Lähtölaukaus-kurssi kostuu lyhyistä ja ytimekkäistä videoista, tehtäväesimerkeistä ja erilaisista ohjeistuksista. Luennot ovat miniluentoja.

Kurssi kostuu seuraavista miniluennoista:

  1. Johdanto 
  2. Lukutekniikka 
  3. Vastaustekniikka
  4. Fiksumpi tapa treenata 

+ Esimerkkitehtävä 

Perusosioiden lisäksi kurssiin voi kuulua lisäaineistoa.

Sisällön laatu ja muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä sisältöön muutoksia ja päivityksiä sisällön laadun parantamiseksi, juridisten seikkojen takia tai uuden tiedon päivittämiseksi. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa päivityksistä sisältöön.

Palveluntarjoajalla on lakisääteinen virhevastuu palvelun toiminnasta.

Digitaalisen sisällön käyttäminen

Sisällön käyttäminen edellyttää kolmannen osapuolen markkinointi- ja tilastoevästeiden hyväksymistä. Sisältö on käytettävissä yleisimmillä päivitetyillä selaimilla mobiililaitteilla ja tietokoneilla.

Sisältö on käytettävissä vähintään 14 päivän ajan kurssin alkamisesta.

Osallistumisen ja suostumuksen peruutus

Voit koska tahansa poistua sähköpostilistalta sähköpostin alaosasta löytyvän linkin kautta. Jos poistut listalta, sinun tulee pidättäytyä käyttämästä digitaalista sisältöä tai palvelua ja saattamasta sitä kolmansien osapuolten saataville.

Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

Saat ei-yksinomaisen määräaikaisen käyttöoikeuden sisältöön yksityistä käyttöä varten.

Kurssin sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja muilla immateriaalioikeuksilla. Sinulla ei ole oikeutta kopioida tai levittää suojattua sisältöä ilman erillistä lupaa. Sisältö on suojattu teknisellä suojauksella. Tekijänoikeuksien rikkomisesta seuraa automaattisesti korvausvelvollisuus.

Yksityisyytesi kunnioittaminen

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteemme mukaisissa käyttötarkoituksissa. Sinulla on tietosuojaselosteessa ilmenevät oikeudet henkilötietoihisi.

Palveluntarjoaja

Lekantti Oy
PL 214, 00101 Helsinki Finland
lekantti@lekantti.fi
0400 864 825
Y-tunnus: 3108056-8

Päivitetty 14.02.2024