Luento 1 /3
Menossa

Oikeustieteelliseen hakeminen

Hakuopas oikeustieteelliseen 2022

Oikeustieteelliseen hakeminen ei ole itsessään vaikeaa, mutta riittävän hyvin tiukkaan valintaprosessiin valmistautuminen ei ole aivan helppoa. Tämän oikeustieteellisen hakuoppaan tarkoituksena on johdattaa sinut tekemään onnistuneita valintoja hakuprosessissa.

Perinteisesti oikeustieteelliseen hakemiseen liittyvä tieto on hyvin hajallaan ja tulee tipoittain. Ajoittainen epätietoisuus kuuluu hakuprosessiin, mutta epätietoisuuden kanssa ei tarvitse olla yksin. Voit liittyä maksuttomaan Oikeustieteellisen hakijat – Facebook-ryhmään, joka auttaa sinua pysymään paremmin perillä hakuprosessin käänteistä.

Parhaan tuen oikeustieteellisen hakemiseen saat Oikeustiede.comin jäsenenä. Osa tämän hakuoppaan sisällöstä on saatavissa vain jäsenille.


Milloin oikeustieteen valintakoe järjestetään? Oikeustieteen valintakoe 2022 järjestetään maanantaina 23.5.2022 klo 14–18. Koe on digitaalinen ja valvottu. Koetta varten tarvitset kannettavan tietokoneen. Koe suoritetaan yliopiston tiloissa sillä paikkakunnalla, jonka valitset hakulomakkeessa.

Milloin oikeustieteellisen valintakoekirjat julkaistaan? Valintakoekirjat 2022 julkaistaan torstaina 21.4.2022 (vakiintuneesti kello 12.00 saatavissa sähköisenä). Lukuaika on siis 32 vuorokautta ja 2 tuntia.


1. Eri hakuvaihtoehdot oikeustieteelliseen

Oikeustieteelliseen voi päästä opiskelemaan montaa reittiä, mutta valtaosa opiskelupaikoista jaetaan todistusvalinnan ja valintakokeen kautta. Nämä hakuvaihtoehdot muodostavat päähaun oikeustieteelliseen.

Vaihtoehtoisesti opiskelupaikan oikeustieteellisessä voi saada voittona lukiossa järjestettävässä Oikeusguru-kilpailusta tai avoimen väylän kautta suorittamalla riittävällä arvosanalla avoimen yliopiston opintoja.

Yksi reitti oikeustieteelliseen kulkee vielä siirtohaun kautta. Itä-Suomen yliopistossa on sisäinen siirtohaku julkisoikeuden hallintotieteiden tutkinnosta oikeustieteen tutkintoon 100 opintopisteen jälkeen. Lisäksi ulkomaisella oikeusnotaarin tutkintoa vastaavalla tutkinnolla voi saada opiskelupaikan suomalaisen yliopiston oikeustieteen maisterin tutkintoon tähtäävästä koulutusohjelmasta.

1. Oikeusguru-kilpailu lukiossa

Jos opiskelet nyt lukiossa, niin ensimmäinen tilaisuus ansaita opiskelupaikka oikeustieteellisessä on osallistua Oikeusguru-kilpailuun. Kilpailuun voi osallistua vain sellaisessa lukiossa, joka on mukana Oikeusguru-kilpailussa. Kaksi parasta osallistujaa saa paikan Lapin yliopistosta tai Itä-Suomen yliopistosta. Voittaja saa valita ensin, kumman opiskelupaikoista haluaa. Tämän jälkeen paikan voi lunastaa erityishaun kautta sinä keväänä, kun saat kirjoitukset päätökseen.

2. Päähaku oikeustieteelliseen – Oikeustieteellisen alan yhteisvalinta

Seuraava mahdollisuus hakea oikeustieteelliseen on jo oikeustieteellisen alan yhteisvalinta eli päähaku. Päähaku jakautuu todistusvalintaan ja valintakoevalintaan. Voit hakea samoilla valintakriteereillä kaikkiin suomenkielisiin oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Päähakuun osallistuessasi voit tulla valituksi automaattisesti kummankin valintatavan kautta, jos täytät valintakriteerit. Todistusvalinnan edellytyksenä on kuuluminen ensikertalaiskiintiöön ja ylioppilastutkinnon tai siihen rinnastettavan tutkinnon (IB-, EB-, tai Suomessa suoritetun DIA-ylioppilastutkinnon) suorittaminen.

Mikäli todistuspisteesi riittävät opiskelupaikkaan, saat juuri ennen valintakoetta tiedon, että olet tullut valituksi todistushaun kautta. Jos tulet valituksi todistusvalinnassa, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.

Jos et tule hyväksytyksi todistusvalinnan kautta, voit tulla valituksi valintakokeen kautta. Valintakokeen kautta valittaessa ylioppilastutkinnon arvosanoilla ei ole merkitystä. Paikat jaetaan valintakokeen arvostelukriteerien mukaisesti.

Melko monimutkaisen kriteeristön takia valinta ei perustu nykyään suoraan valintakokeesta saamaasi pistemäärään. Vaadittava pistemäärä myös vaihtelee vuosittain kokeen haastavuuden ja arvostelun tiukkuuden mukaan.

3. Avoimen yliopiston väylän kautta hakeminen

Mikäli päähaku ei tuota tulosta, välivuotensa voi viettää opiskelemalla oikeustieteen kursseja avoimen yliopiston kautta. Avoimen yliopiston opinnot ovat erittäin hyvä vaihtoehto, koska niiden avulla voit saada hyvän käsityksen oikeustieteen opinnoista ja mahdollisesti hyväksilukea opinnot osaksi tutkintoa.

Avoimessa yliopistossa oikeustieteen opintoja suorittamalla voi myös ansaita opiskelupaikan oikeustieteellisessä. Avoimen yliopiston opinnot eivät ole kuitenkaan samalla tavalla yhtenäiset eri yliopistojen välillä kuin yhteisvalinta on.

Jokaisella yliopistolla on hieman omanlaisensa avoimen yliopiston opinnot. Tämä tarkoittaa, että eri avoimien yliopistojen opintoja ei voi yhdistää. Avoimen väylän vaatimuksetkin vaihtelevat yliopistokohtaisesti.

Jos pääset avoimen väylän tai yhteisvalinnan kautta opiskelemaan oikeustiedettä, voit sisällyttää saman yliopiston avoimen opinnot suoraan tutkintoon. Myös toisen yliopiston avoimen opintojen hyväksilukeminen on usein mahdollista.

Avoimen väylän kautta on jaossa paikkoja hyvin rajoitetusti. Kilpailu näistä paikoista on kovaa, joten opintoja avoimessa yliopistossa pitää pystyä suorittamaan erittäin hyvällä keskiarvolla. Tenttejä on hyvä varautua uusimaan useasti. Pitkäjänteisellä työskentelyllä opiskelupaikan voi kuitenkin ansaita myös avoimen väylän kautta.

4. Siirtohaku

Opinnot voi aloittaa myös oikeusnotaaritutkintoa vastaavissa opinnoissa. Tällaisia vastaavia opintoja ovat Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden opinnot ja ulkomaalaisten yliopistojen alemmat oikeustieteelliset tutkinnot. Tällaiset vastaavat opinnot voivat mahdollistaa haun oikeustieteen maisterin tutkintoon suomalaisessa yliopistossa.

Nämä vaihtoehtoiset reitit ovat hyvin hakijoiden tiedossa, joten kilpailu näistä vähäisistä paikoista on verrattain kovaa. Vuosien kova työnteko voidaan kuitenkin palkita opiskelupaikkana suomalaisessa oikeustieteellisessä tiedekunnassa.