Luennon edistyminen
0% Suoritettu

Oikeustieteellisen valintakoe järjestetään vuonna 2022 maanantaina 23.5.2022 klo 14–18.

Valintakoekirjat 2022 julkaistaan torstaina 21.4.2022 (vakiintuneesti kello 12.00 saatavissa sähköisenä). Lukuaika on siis 32 vuorokautta ja 2 tuntia.

Valintakokeisiin valmistautuminen kuitenkin kannattaa aloittaa jo ennen valintakoekirjojen ilmestymistä, koska lukuaika on varsin lyhyt.

Opiskelupaikat

Valintakokeen kautta jaetaan edelleen valtaosa opiskelupaikoista. Valintakokeen kautta voi hakea myös silloin, kun ei voi hakea ensikertalaiskiintiössä. Enemmistö hakijoista on ensikertalaiskiintiössä, joten laskennallisesti ensikertalaiskiintiön vaikutus kokeessa menestymisen todennäköisyyteen on vähäinen.

Kaikki hakijat ovat valintakokeessa lähes samalla viivalla. Omaa lähtöasemaa voi kuitenkin parantaa avoimen yliopiston opinnoilla ja valintakokeiseen valmistautumista tukevalla valmennuskurssilla. Aikaisemman vuoden kokemuksesta on usein hyötyä. Vuonna 2021 tätä hyötyä korosti edellisen vuoden valintakoekirjan käyttäminen uudelleen valintakoekirjana.

Valintakoekirjat

Valintakoekirjat ovat luettavissa maksuttomasti sähköisenä versiona. Kirjoista on mahdollistaa ostaa myös suojattu PDF-versio sekä tilata kirjat painettuna.

Valintakoekirjojen sisältöä tai määrä ei kerrota ennen valintakoekirjojen julkaisua. Perinteisesti kirjoja on ollut kolme kappaletta. Ne ovat olleet suomenkielisiä ja laajuudeltaan noin sata sivuisia. Yhteensä luettavaa on ollut viime vuosina reilu 300 sivua.

Aiemmin kirjat käsittelivät usein selvemmin yhtä tietty oikeudenalaa. Kehitys on kulkenut enemmän eri oikeudenaloja yhdisteleviksi teoksiksi. Eri kirjoissa on voitu käsitellä samaa teemaa erilaisesta näkökulmasta. Kirjoissa on usein myös viittauksia toisiin valintakoekirjoihin.

Kirjojen teksti on juridista, muttei vastaa oikeustieteellistä tutkimusta. Asiasisällöltään kirjassa käsiteltävät asiat eivät useinkaan ole erityisen haastavia. Haastaviakin teorioita voidaan sivuta, mutta niiden syvempää osaamista ei edellytetä.

Vaikka kirjojen asiasisältö on verrattain helppoa, se on kirjoitettu (tahallaan) vaikeaselkoisesti. Asiat on esitetty sellaisessa muodossa, että ne on suhteellisen haastava ymmärtää ja oppia.

Valintakoekirjojen lukemisesta tuleekin helposti takkuilevaa ja aikaa vievää ilman tekstin avauksia, joissa avataan vaikeaselkoiset asiat, tiivistetään turhaa toistoa ja jäsennellään asiat kokonaisuuksiin. Pelkät tiivistelmät tai luentojen seuraaminen ei tuota vastaavaa hyötyä.

Valintakoetilaisuus

Valintakoetilaisuuksia järjestetään seitsemällä paikkakunnalla, jotka ovat Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Turku ja Vaasa. Valintakoepaikan valinta tapahtuu sitovasti Opintopolussa tehtävän hakemuksen yhteydessä.

Valintakoetilaisuuden tarkemmat paikkatiedot julkaistaan muutamia päiviä ennen varsinaista valintakoetta. Usein valintakoepaikat sijaitsevat kampuksilla, mutta Helsingin yliopisto on keskittänyt valintakoetilaisuudet Helsingin messukeskukseen. Yksilöllisiä järjestelyitä voi olla myös muissa paikoissa.

Valintakokeisiin ei kutsuta erikseen. Oikea valintakoetilaisuus löytyy sukunimen perusteella tehdystä salijaosta tiedekuntien internetsivuilta muutamaa päivää ennen valintakoetta tai joidenkin yliopistojen osalta sähköpostiin lähetystä ohjeesta.

Valintakoepaikalla tulee olla kokeen alkaessa. Myöhässä saapuneiden osalta linjaus on muuttunut siten, ettei vuoden 2021 valintakokeeseen pääsyt myöhässä. Aiemmin valintakokeeseen oli mahdollista päästä noin tunnin myöhässä.

Valintakoesaliin siirrytään valvojan ohjeiden mukaisesti. Käytännössä valvoja järjestää nimenhuudon ja tarkastaa henkilöllisyytesi. Tämän jälkeen valvoja ohjaa sinut istumaan. Istumapaikkaa ei saa valita vapaasti, ellei toisin ohjeisteta.

Kokeen saa avata, kun valvoja julistaa kokeen avatuksi. Kokeen avaaminen voi tapahtua myös virallisen aloitusajankohdan jälkeen. Tämä aloitusajankohta huomioidaan kuitenkin kokeen kestossa.

Vastauspapereihin tulee kirjoittaa nimi, henkilötunnus ja koepaikka. Monivalintalomakkeessa täytyy lisäksi kynällä merkitä henkilötunnusta vastaavat kohdat. Jokaiseen paperiin on muistettava kirjoittaa henkilöllisyystiedot.

Tehtäviin vastataan vain niille varattuihin lomakkeisiin. Lomakkeissa on vastausalue, johon vastaus tulee kirjoittaa. Ylimenevää osaa ei lueta. Kysymyspaperia tai vastauslomakkeiden kääntöpuolta voi käyttää luonnosteluun. Monivalintalomakkeeseen ei kannata kuitenkaan tehdä mitään ylimääräisiä merkintöjä.

Ennen tehtäviin vastaamista on tärkeä lukea ohjeet huolellisesti, koska ohjeet muuttuvat vuosittain. Ohjeiden vastainen menettely koituu hakijan vahingoksi. Tehtäviin vastausjärjestys on vapaa.

Kokeen aikana on mahdollista käydä WC:ssä. Käynnit tapahtuvat valvojan valvonnassa niille varattuna aikana.

Koeajan päättymisen jälkeen kokeeseen ei saa tehdä merkintöjä. Vastaukset palautetaan valvojalle.

Kokeesta saa poistua myös ennen kokeen päättymistä yleensä noin tunnin päästä kokeen alkamisesta. Jos tarvitset todistuksen kokeeseen osallistumisestasi esim. armeijaa varten, muista pyytää todistus samalla, kun palautat koevastauksesi.

Mitä valintakokeeseen saa ottaa mukaan?

Valintakokeeseen mukaan otettavat asiat tiedekunnat vahvistavat vuosittain. Tämä ohje perustuu vuoden 2021 käytäntöön.

Kokeeseen tulee ottaa mukaan:

  • Kuvallinen henkilöllisyystodistus*
  • Ohjeiden mukaiset kirjoitusvälineet (lyijykynä/lyijytäytekynä ja pyyhekumi, teroitin, viivoitin ja mahdolliset lisälyijyt)

Näiden lisäksi kokeessa tuli olla kasvoilla vuonna 2021 kasvomaski, ellei ollut hakenut vapautusta terveydellisistä syistä. Maskin sai tarvittaessa koepaikalta.

Henkilöllisyystodistus oli vuonna 2021 ehdoton edellytys kokeeseen pääsemiseksi. Henkilöllisyystodistukseksi hyväksyttiin virallinen, voimassa oleva henkilötodistus, passi, kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti, suomalainen ajokortti, EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti. Aiemman linjauksen mukaan henkilöllisyyden pystyi todistamaan myös kokeen jälkeen.

Kirjoitusvälineitä on sen sijaan yleensä tarjolla rajattu määrä koepaikalla. Kaikkien kynien katkeaminen ei siis katkaise koetta.

Voit ottaa kokeeseen mukaan:

  • Yhden korkillisen juomapullon. Vuonna 2021 eväät eivät olleet sallittu (pl. yksilölliset järjestelyt).
  • Kokeen aikana mahdollisesti tarvittavat lääkkeet. Lääkkeet on poistettava alkuperäisistä pakkauksista, pl. painopakkaukset. Esitä lääkkeet valvojalle saliin mennessäsi.
  • Kertakäyttöiset korvatulpat. Sinulla saa olla mukana kertakäyttöiset korvatulpat, joiden tulee olla avaamattomassa pakkauksessa. Ota huomioon, että tällöin et mahdollisesti kuule kokeessa annettavia lisäohjeita.
  • Varamaskeja läpinäkyvässä pussissa.

Perinteisesti eväiden ottaminen on ollut sallittua kaikille, mutta tältä osin ohjeistusta oli vuonna 2021 muutettu. Mukaan otettavien eväiden tulee olla läpinäkyvissä paketeissa etiketit poistettuna.

Kiellettyjä ovat esimerkiksi:

  • Oma kello (oli sitten älykello tai tavallinen rannekello). Jokaisessa koesalissa on kello.
  • Nuuska ja purukumi.
  • Omat nenäliinat. Nenäliinoja on saatavilla valintakoesaleissa.
  • Valintakokeessa ei saa käyttää värikyniä tai yliviivaustusseja.

Matkapuhelin tulee sulkea tai asettaa lentotilaan ennen kokeen alkamista. Matkapuhelinta ei saa pitää edes suljettuna taskussa, vaan se tulee jättää laukkuun/takin taskuun tai antaa valvojalle säilytettäväksi.

Tavarat jätetään usein salin reunoille. Joissakin paikoissa voi olla kolikoilla toimivia lokerikkoja tai valvottuja säilytystiloja.